Airstage™ (ระบบ VRF) กลุ่มผลิตภัณฑ์คอยล์เย็น

12 ชนิด 66 รุ่น ช่วงกำลังการทำงานตั้งแต่ 1.1 kW ถึง 28.0 kW

คอยล์เย็น AIRSTAGE™ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด เสียงเบา และใช้งานง่าย เรายังให้ความใส่ใจกับการออกแบบที่จะทำให้เครื่องเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับการตกแต่งภายในและทำให้ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการปรับอากาศที่พึงปรารถนายิ่งขึ้นจากมุมมองของผู้ใช้

แขวนฝ้า
  ช่วงกำลังการทำงาน
รหัสผลิตภัณฑ์ 7 9 12 14 18 24 30 34 36 45 54
กำลังการทำงาน (กิโลวัตต์) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0
3D Flow Cassette
                 
Circular Flow Cassette (Large Type)
       
Compact Grid Standard Type
         
แขวนฝ้า 4 ทิศทาง
(แบบบาง)
                 
แขวนฝ้า 4 ทิศทาง
(แบบใหญ่)
         
Scroll
ท่อลม
  ช่วงกำลังการทำงาน
รหัสผลิตภัณฑ์ 7 9 12 14 18 24 30 34 36 45 60 72 90
กำลังการทำงาน (กิโลวัตต์) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 10.0 11.2 12.5 18.0 22.4 25.0
เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง 
             
ท่อลมความดันสถิตปานกลาง 
                 
ท่อลมความดันสถิตสูง 
               
Scroll
แขวนเพดาน
  ช่วงกำลังการทำงาน
รหัสผลิตภัณฑ์ 12 14 18 24 30 36 45 54
กำลังการทำงาน (กิโลวัตต์) 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 12.5 14.0
แขวนเพดาน
Scroll
ติดผนัง
  ช่วงกำลังการทำงาน
รหัสผลิตภัณฑ์ 7 9 12 14 18 24 30
กำลังการทำงาน (กิโลวัตต์) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0
ติดผนัง อังกฤษ
Scroll