ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป การควบคุมคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูง

โรงงานของฟูจิตสึ เจเนอรัลทั้งหมดได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และได้พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก

การรับการตรวจสอบ

การจัดหางานด้านศิลปะจำเป็นต้องได้รับรายงานการทดสอบจากซัพพลายเออร์ การตรวจสอบ RoHS ตามระเบียบข้อบังคับในยุโรปได้รับการดำเนินการโดยแผนกทดสอบพิเศษในองค์กรเช่นกัน

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด

มีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดในทุกกระบวนการผลิต

คุณภาพได้รับการควบคุมให้คงไว้ในระดับสูงโดยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบซ้ำเป็นระยะ

การได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ฐานการผลิตในต่างประเทศแต่ละแห่ง (5 บริษัท) ได้เสร็จสิ้นการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 แยกจากกัน

ในปี 2012 ฐานการจำหน่ายในต่างประเทศ ( 11บริษัท) ได้รับการรับรอง ISO 14001

สถานที่และอุปกรณ์การวิจัยขั้นสูง

การทดสอบประสิทธิภาพ

การทดสอบการไหลของอากาศ

การทดสอบมาตรวัดปริมาณความร้อน

การทดสอบเสียง

การทดสอบความน่าเชื่อถือ

การทดสอบสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

การทดสอบน้ำฝักบัว

การขนส่งและการควบคุม

การทดสอบสภาพอัดตัวได้

การทดสอบการสั่นสะเทือน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ฟูจิตสึ เจเนอรัล อีเอ็มซี แลบราทอรี่ จำกัด

อาคารทดสอบความแตกต่างด้านความสูง 60 ม.

หอคอยทดสอบ ความสูง 60 เมตร สำหรับทดสอบการติดตั้งในกรณีเดินท่อน้ำยาระหว่างตัวเครื่องคอยล์ร้อนกับคอยล์เย็นที่มีระยะความแตกต่างของความสูงมาก ๆ