ระบบรวมศูนย์ (เครื่องปรับอากาศ) ชิ้นส่วนเสริม

อุปกรณ์ควบคุม

สำหรับการควบคุมแบบเดี่ยวและแบบรวมศูนย์

รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

UTY-RVNYM

UTY-RVNYM

รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

UTY-RNNYM

UTY-RNNYM

รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

UTY-RSNYM

UTY-RSNYM

รีโมตคอนโทรลเลอร์ส่วนกลาง

สำหรับ 8 ห้อง

UTY-DMMYM

UTY-DMMYM

อุปกรณ์สื่อสาร

อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟซ LAN ไร้สาย

UTY-TFNXZ1

UTY-TFNXZ1

อินเตอร์เฟซ LAN ไร้สาย

FJ-RC-WIFI-1

FJ-RC-WIFI-1

KNX® Interface

FJ-RC-KNX-1i

FJ-RC-KNX-1i

ชุดการสื่อสาร

ชุดสื่อสาร

สำหรับแบบติดผนังขนาดกะทัดรัด

UTY-TWBXF

UTY-TWBXF

ชุดสื่อสาร

สำหรับแบบติดผนังขนาดกะทัดรัด

UTY-XCBXZ2

UTY-XCBXZ2

ชุดเชื่อมต่อภายนอก / ชุดควบคุมภายนอก

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ5

UTY-XWZXZ5

ชุดควบคุมภายนอก

สำหรับ indoor units

UTD-ECS5A

UTD-ECS5A

ชุดเชื่อมต่อภายนอก

สำหรับ outdoor units

UTY-XWZXZ2

UTY-XWZXZ2

ชุดเชื่อมต่อภายนอก

สำหรับ outdoor units

UTY-XWZXZ3

UTY-XWZXZ3

ชิ้นส่วนท่อน้ำยาทำความเย็น

ยูนิตเชื่อมต่อ

ท่อแยก

สำหรับระบบรวมศูนย์ 3 เฟส

UTP-SX236A

UTP-SX236A

ท่อแยก

สำหรับระบบรวมศูนย์ 3 เฟส

UTP-SX254A

UTP-SX254A

ท่อแยก

สำหรับระบบรวมศูนย์ 3 เฟส

UTP-SX354A

UTP-SX354A

ท่อแยก

สำหรับระบบรวมศูนย์ 3 เฟส

UTP-SX248A

UTP-SX248A

กล่องแยกท่อ

สำหรับ 8 ห้อง

UTP-PY03A

UTP-PY03A

กล่องแยกท่อ

สำหรับ 8 ห้อง

UTP-PY02A

UTP-PY02A

อื่นๆ

สำหรับประเภทท่อลม

ชุดเซ็นเซอร์ระยะไกล

เซ็นเซอร์ระยะไกลให้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

UTY-XSZX

UTY-XSZX

ชุดตะแกรงระบายอากาศอัตโนมัติ

for slim duct type

UTD-GXTA-W

UTD-GXTA-W

ชุดตะแกรงระบายอากาศอัตโนมัติ

สำหรับ เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง

UTD-GXTB-W

UTD-GXTB-W

แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนาน

UTD-LF25NA

UTD-LF25NA

แผ่นหน้าแปลน

UTD-RF204 (Round)

UTD-RF204 (Round)

แผ่นหน้าแปลน

UTD-SF045T (Square)

UTD-SF045T (Square)

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

ชุดช่องเติมอากาศบริสุทธิ์

สำหรับประเภทซ่อนฝ้าขนาดกะทัดรัด

UTZ-VXAA

UTZ-VXAA

แผ่นบังคับลมออก

สำหรับประเภทซ่อนฝ้าเพดานแบบขนาดกะทัดรัด ปิดช่องกระจายลม 1 ใน 4 ช่องเมื่อใช้เพียง 3 ช่องเท่านั้น

UTR-YDZB

UTR-YDZB

ชุดฉนวนความร้อนสำหรับความชื้นสูง

สำหรับประเภทซ่อนฝ้าขนาดกะทัดรัด

UTZ-KXGC

UTZ-KXGC

สำหรับชนิดตั้งพื้น

ชุดซ่อนตัวเครื่องแบบครึ่งหนึ่ง

UTR-STA

UTR-STA