Airstage™ (ระบบ VRF) คุณสมบัติทั่วไป

08:38

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดียิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการใช้คอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบสองชุด DC เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ และแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

การทำงานแบบประหยัดพลังงาน

สามารถตั้งค่าการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยรีโมตคอนโทรลเลอร์ มีการชดเชยการตั้งค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง

ขีดจำกัดจุดกำหนดอุณหภูมิห้อง

สามารถจำกัดช่วงอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดได้ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นอีก ในขณะที่ยังคงความสบายให้กับผู้พักอาศัย

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

 • คอยล์เย็นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกรอบเวลาทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
 • สามารถกำหนดกรอบเวลาของ "Auto off timer" (ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ) ได้อย่างยืดหยุ่น

การทำงานแบบประหยัดกำลัง

สามารถตั้งค่ากำลังการทำงานได้ 5 ขั้นสำหรับพิกัดกำลัง การใช้พลังงาน ณ จุดสูงสุดถูกตัดลดและโหลดสูงสุดจะถูกระงับไว้

ความสบายมากขึ้น

การควบคุมการไหลของสารทำความเย็นด้วยความแม่นยำ

สามารถควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ราบรื่นและแม่นยำได้ด้วยการใช้การควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC ร่วมกับการควบคุมวาล์วลดความดันแบบอิเล็กทรอนิคส์ของแต่ละคอยล์เย็น ซึ่งทำให้ควบคุมอุณหภูมิที่รู้สึกสบายได้แม่นยำสูงถึง ± 0.5°C

การทำงานที่เงียบสนิท

การตั้งค่าเน้นความเงียบและการตั้งค่าเน้นกำลังการทำงานจะเลือกโหมดลดเสียงรบกวนสองโหมดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในอาคารและโหลดอุณหภูมินอกอาคาร เครื่องควบคุมภายนอกของคอยล์ร้อนและ/หรือคอนโทรลเลอร์ระบบสามารถควบคุมคุณสมบัตินี้ได้

ความยืดหยุ่นในการออกแบบ

ความยาวท่อโดยรวมสูงสุด 1,000 ม.

AIRSTAGE™ ซีรีส์ V-III, ซีรีส์ V-II

ความยาวท่อโดยรวม 1,000 ม. ที่เป็นชั้นนำของโลกช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอาคารหลากหลายชนิด

*10:
ซีรีส์ V-III. ซีรีส์ V-II สูงสุด150 เมตร
*11:
ซีรีส์ V-III. ข้อจำกัดในความยาวท่อที่ไกลIUที่สุดกับที่ใกล้IUที่สุด เริ่มจากท่อแยกแรกต้อง 60 เมตรหรือน้อยกว่า.
*3:
ซีรีส์ V-II สูงสุด60เมตร

ความดันสถิตสูง

คอยล์ร้อนสามารถเชื่อมต่อกับฮู้ดคอนเดนเซอร์ได้อย่างง่ายดาย ที่ความดันสถิตขนาด 82 Pa*4 มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งคอยล์ร้อนภายในห้องเครื่องกลในอาคารสูงได้

พัดลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และมอเตอร์ DC ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ความดันสถิตภายนอก 82 Pa*4 ซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ประมาณ 2.6 เท่า

*4:
ซีรีส์ V-III. ซีรีส์ V-II คือ80 ปาสกาล

การเชื่อมต่อกำลังการทำงานสูง

AIRSTAGE™ ซีรีส์ V-II ประเภทปั๊มความร้อนแบบโมดูลาร์

ช่วงกำลังการทำงานของคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้
50% ถึง 150%*5
จำนวนคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้
สูงสุด 48 ตัว

AIRSTAGE™ ซีรีส์ V-III ประเภทปั๊มความร้อนแบบโมดูลาร์

ช่วงกำลังการทำงานของคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้
50% ถึง 150%*6
จำนวนคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้
64

AIRSTAGE™ ซีรีส์ J-IIS ประเภทปั๊มความร้อน

ช่วงกำลังการทำงานของคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้
50%*7 ถึง 130%*5
จำนวนคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้
8
*5:
เงื่อนไขของอัตราส่วนกำลังการทำงานของคอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้สูงสุดจะแสดงอยู่ในแผนภูมิด้านบน
*6:
กำลังการทำงานสูงสุดในการผสมผสาน รวมถึงคอยล์ร้อน 18 HP ต่ำกว่า 150%
*7:
เฉพาะ 4 HP ที่เท่ากับ 46%

ช่วงการใช้งานกว้างขึ้น

สามารถติดตั้งในสภาพอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ได้ เพราะมีช่วงการใช้งานที่กว้างขึ้น

AIRSTAGE™ ซีรีส์ V-III & ซีรีส์ V-II ประเภทปั๊มความร้อนแบบโมดูลาร์

AIRSTAGE™ ซีรีส์ J-IIS ประเภทปั๊มความร้อน

*8:
เมื่อใช้งานเชื่อมต่อคอยล์ร้อนมากกว่าหนึ่งตัว ช่วงความเย็นในขณะปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง -5°C จนถึง 46°C

ความน่าเชื่อถือสูง

การทำงานแบบยืดอายุการใช้งาน*1

ลำดับเริ่มเดินคอมเพรสเซอร์จะหมุนเวียนไป เพื่อแบ่งเวลาทำงานทั่วถึงกัน

*1.
การทำงานแบบหมุนเวียนจะสลับกันด้วยกำหนดเวลาเริ่ม/หยุดเดินคอมเพรสเซอร์

การป้องกันของเหลวไหลย้อนกลับ

เมื่อนำแอคคิวมูเลเตอร์ขนาดใหญ่มาใช้ สารทำความเย็นที่ยังไม่ระเหยทั้งหมดจะค้างอยู่ด้านในแอคคิวมูเลเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการป้อนสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเข้าไปในคอมเพรสเซอร์

การนำแผงระบายความร้อนแบบครีบเคลือบสารสีฟ้ามาใช้

ความทนทานต่อการกัดกร่อนของแผงระบายความร้อนดีขึ้นจากการใช้ครีบเคลือบสารสีฟ้าในแผงระบายความร้อนของคอยล์ร้อน

การทำงานแทนที่

ถ้าคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งไม่ทำงาน คอมเพรสเซอร์ที่เหลือจะเข้ามาทำงานแทนที่*2

*2.
การสำรองข้อมูลอาจใช้ไม่ได้กับความล้มเหลวทุกประเภท

การควบคุมสารทำความเย็นขั้นสูง*3

มีการนำตรรกะการควบคุมคอมเพรสเซอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อสร้างสมดุลในอัตราการไหลเชิงมวลของสารทำความเย็นของแต่ละคอยล์ร้อน ด้วยการควบคุมความเร็วของอินเวอร์เตอร์

*3.
ไม่สามารถใช้ได้กับ AIRSTAGE ™ J-III หรือ J-IIS ซีรี่ส์

การติดตั้งง่าย

ขนย้ายง่าย

 • ขนย้ายด้วยเครนได้ง่ายโดยใช้ตะขอเข็มขัดยก: ดีไซน์ของคอยล์ร้อนเอื้อต่อการใช้สายรัดยก
 • การขนย้ายโดยรถยก: สามารถขนย้ายด้วยรถยกได้
 • สามารถขนย้ายในลิฟต์ขนาดเล็กได้

เข้าถึงง่าย

ด้วยการใช้หน้ากากด้านหน้าดีไซน์ใหม่รูปตัว L ที่ถอดออกได้ พื้นที่ทำงานติดตั้งและงานซ่อมแซมจึงกว้างขวางขึ้นมาก

สำหรับการติดตั้งหลายตัว ถึงแม้พื้นที่จะแคบ ก็ยังปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

งานเดินสายง่าย

การติดตั้งระบบสายไฟง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถติดตั้งสายสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องระหว่างคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และตัวเครื่อง RB

หมายเหตุ:
การเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะไม่สามารถใช้การตั้งค่าแอดเดรสอัตโนมัติในระบบสารทำความเย็นหลายจุดได้

การตั้งค่าแอดเดรสอัตโนมัติ

แอดเดรสของคอยล์เย็น ตัวเครื่อง RB และเครื่องขยายสัญญาณผ่านการตั้งค่าฟังก์ชันอัตโนมัติบน PCB ของคอยล์ร้อน

ยังสามารถทำการตั้งค่าแอดเดรสด้วยตนเองจากคอยล์เย็นและรีโมตคอนโทรลเลอร์ได้ด้วย

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาง่าย

แผง PCB ที่เคลื่อนย้ายได้:
งานบำรุงรักษาด้านหลัง PCB ง่ายขึ้น
LED 7 เซ็กเมนต์ที่อ่านง่าย:
ยืนยันสถานะการทำงานและสถานะข้อผิดพลาดได้อย่างละเอียดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ
 • สถานะโหมดการทำงาน
 • อุณหภูมิทางออก/สถานะแรงดัน
 • การบ่งบอกการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • อุณหภูมิทางออก/สถานะแรงดัน

สามารถตรวจสอบสถานะข้อผิดพลาดได้ง่ายด้วยจอแสดงผลของคอยล์ร้อน

สามารถตรวจสอบสถานะข้อผิดพลาดได้ง่ายผ่านคอนโทรลเลอร์แบบมีสายของคอยล์เย็น

รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นบนหน้าจอผลึกเหลว

รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย
รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา
รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย (แผงสัมผัส)

การวินิจฉัยข้อผิดพลาดโดยเครื่องมือซ่อมบำรุง

การเชื่อมต่อกับเครื่องมือซ่อมบำรุง

 • สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะการทำงานแบบละเอียดและประวัติข้อผิดพลาดล่าสุดโดยใช้เครื่องมือซ่อมบำรุง
 • สามารถบันทึกความจำของการทำงานช่วง 5 นาทีที่ผ่านมาได้

การตรวจสอบจากระยะไกล

ระบบตรวจสอบผ่านเว็บช่วยให้คุณสามารถดูการทำงานของระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา จึงแน่ใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาการทำงาน

สามารถตรวจสอบระบบเครือข่าย VRF ที่ทำงานอยู่ในอาคารแบบเรียลไทม์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต