บริการและการสนับสนุน วิธีแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องปรับอากาศ ฟูจิตสึระบบอินเวอร์เตอร์ (FUJITSU GENERAL INVERTER)