บริการและการสนับสนุนวิธีแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องปรับอากาศ ฟูจิตสึระบบอินเวอร์เตอร์
(FUJITSU GENERAL INVERTER)