ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป การจัดซื้อจัดหา

การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฟูจิตสึ เจเนอรัล