ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป มุ่งที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ในขณะที่คำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก

จากนโยบายนี้ เรากำลังสรรค์สร้างกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดหาโดยได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป กำลังส่งเสริมประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา

  • การจัดซื้อจัดหาจากซัพพลายเออร์ที่ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก
  • การจัดซื้อจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารที่เป็นอันตราย

สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดสำหรับซัพพลายเออร์ โปรดดูที่หัวข้อ "มาตรฐานการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม (ทิศทาง/นโยบาย)" และ "นโยบายแต่ละข้อของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป (ข้อกำหนด)"

มาตรฐานการจัดซื้อจัดหาของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป (ทิศทาง/นโยบาย)

ขอบเขต

มาตรฐานการจัดซื้อจัดหาของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ถูกนำไปใช้กับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดซื้อจัดหา รวมถึงซัพพลายเออร์ของวัสดุและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเองด้วย

พวกเรา ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ยังใช้มาตรฐานนี้กับกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาของเราอีกด้วย

ทิศทางการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป (เวอร์ชัน7.2)

รายชื่อสารเคมีที่ระบุของฟูจิตสึ กรุ๊ป (เวอร์ชัน 3.4)

แนวทางเกี่ยวกับการจัดการการไม่ยับยั้งสำหรับสารเคมีที่ระบุของฟูจิตสึ กรุ๊ป (เวอร์ชัน 4.0)

นโยบายแต่ละข้อของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป (ข้อกำหนด)

ขอบเขต

นโยบายที่มีคำอธิบายประกอบถูกนำไปใช้กับวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป รวมทั้งซัพพลายเออร์ของวัสดุและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย

ข้อมูลจำเพาะสำหรับการห้ามใช้สารที่เป็นอันตราย (เวอร์ชัน 2.2)

นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละหัวข้อของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS

ดังนั้น สำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป "ข้อมูลจำเพาะสำหรับการห้ามใช้สารที่เป็นอันตราย" จะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่า "ทิศทางการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฟูจิตสึ" หรือ "ข้อตกลงการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกัน โปรดทราบในแนวทางปฏิบัตินี้

คำขอในช่วงเวลาของการส่ง "ข้อมูลจำเพาะสำหรับการส่งมอบ"

เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ "ข้อมูลจำเพาะสำหรับการห้ามใช้สารที่เป็นอันตราย" โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม "การยืนยันการปฏิบัติตาม" ต่อไปนี้ โดยมีการลงชื่อที่ได้รับอนุญาตและแนบแบบฟอร์มนี้ไปกับ "ข้อมูลจำเพาะสำหรับการส่งมอบ"

การยืนยันการปฏิบัติตาม : ญี่ปุ่น/อังกฤษ

เกี่ยวกับการยกเว้นตะกั่วบนมาตรฐานข้อกำหนดRoHSII

* โปรดยืนยันตามลิงก์ด้านล่างว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ "9 (b) -1 (ภาคผนวกIII)" ของข้อยกเว้นการใช้ในมาตรฐานข้อกำหนดRoHSⅡของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึเจเนอรัลกรุ๊ป

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่สอดคล้องกับ 9 (b) -1

เกี่ยวกับการยกเว้นตะกั่วบนมาตรฐานข้อกำหนดRoHSII

(ตะกั่วในLead in bearing shellsและbushesสำหรับคอมเพรสเซอร์แบบสกรอลล์ที่บรรจุสารทำความเย็นที่มีการป้อนพลังงานไฟฟ้าที่ระบุไว้เท่ากับหรือต่ำกว่า9 กิโลวัตต์ สำหรับการใช้งานเครื่องทำความร้อน,ระบายอากาศ,เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น(HVACR)) สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท

ขอข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ส่งมอบ

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึเจเนอรัลได้ดำเนินการสำรวจสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ส่งมอบจากซัพพลายเออร์ การสำรวจดำเนินการตาม「chemSHERPA」รายการข้อมูลว่าด้วยสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์

เนื่องจากเครื่องมือการแนะนำและการสำรวจของ「chemSHERPA」ได้ถูกโพสต์ไว้ที่หน้าโฮมเพจ chemSHERPA กรุณาตอบแบบสำรวจโดยการดาวน์โหลดเครื่องมือสำรวจจากลิ้งก์ด้านล่าง

โฮมเพจเของ chemSHERPA

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการใช้ “HCFC-22”