ระบบแยกส่วน ท่อลมความดันสถิตปานกลางรุ่น

220 V 1 เฟส
ARYG54LHTBP / AOYG54LBTA