AIRSTAGE™ VRF Systems J-IVL Series

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติของซีรีส์

  • มีประสิทธิภาพสูงในขณะทำงานจริง
  • การเดินท่อได้ยาว
  • สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 42 ยูนิต *
  • เสียงการทำงานต่ำระดับสูงสุด

รายการเครื่องภายนอก

  400 V 3 เฟส
8 HP AJY072LELBH
10 HP AJY090LELBH
12 HP AJY108LELBH
14 HP AJY126LELBH
16 HP AJY144LELBH
18 HP AJY162LELBH

คุณสมบัติ

08:38

ประสิทธิภาพในการทำงานจริง

EER / COP ระดับสูง (Max. Heating) สำหรับทุกรุ่นด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่และ Scroll Compressor ที่มีประสิทธิภาพสูง

การเดินท่อได้ยาว

เทคโนโลยีการควบคุมสารทำความเย็นขั้นสูงของเราช่วยให้ท่อส่งสารทำความเย็นมีความยาวรวม 400 เมตร ซึ่งจะเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการออกแบบระบบ

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 42 ยูนิต *

การพัฒนาการออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอก รวมกับเครื่องภายใน 1.1kW แบบใหม่ของเรา สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 42 ตัว

*
รุ่น 18 HP

เสียงการทำงานต่ำอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ระดับเสียงในการทำงานที่ต่ำ ทำให้เครื่องเหมาะสำหรับสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับระดับเสียง