ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

Living together for our future

เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสังคมคุณภาพใหม่ให้เกิดขึ้นจริง โดยการมอบความสะดวกสบาย ปลอดภัยและมั่นคงมาสู่ลูกค้าและสังคมอย่างใกล้ชิด

บริษัทของเราได้ตั้งปรัชญาองค์กร FUJITSU GENERAL Way ขึ้นใหม่ ในช่วงปลายปี 2018 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานทุกคน

ให้พวกเราทุกคนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในยุค VUCA หรือก็คือยุคที่มีความซับซ้อนหลากหลายและคาดเดาไม่ได้ เมื่อเราชัดเจนในวิธีคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่เราควรมุ่งมั่น ภารกิจที่จะเติมเต็มให้กับลูกค้าและสังคมของเรา รวมถึงคุณค่าการมีชีวิต จะทำให้สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้กลายเป็นจริงได้ เนื่องจากในการต่อสู้ในยุคปัจจุบันที่เปรียบเหมือนทะเลที่มีคลื่นลมโหมรุนแรง จำเป็นต้องมีความสมัครสมานสามัคคีรวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการจวบจนถึงปัจจุบันนี้ เราในฐานะผู้ผลิตได้ขยายกิจการไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้งานจริงของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมครั้งแรกของโลกมากมายและมีการผลิตผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยจำนวนมาก ในวันนี้ธุรกิจที่เรามุ่งเน้นและถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นอย่างมาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากนี้ต่อไปเราจะไม่หยุดที่ผลงานความสำเร็จในระยะสั้นเท่านั้น แต่เราจะมองไปในอนาคต 10 หรือ 20 ปีหลังจากนี้ เรามุ่งมั่นจะเป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยและมั่นคง โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณค่า

ราจะก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันกับพนักงานของเราที่ไม่มีใครสามารถแทนที่ได้และมวลมนุษยชาติทั่วโลกอย่างใกล้ชิด

เอซุโร่ ไซโต้

ประธานและซีอีโอ

ฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด