ระบบ VRF

AIRSTAGE™

ระบบ VRF

ระบบ AIRSTAGE™ Variable Refrigerant Flow สามารถออกแบบให้เป็นโซลูชันระบบปรับอากาศที่ตอบสนองข้อกำหนดของอาคารส่วนใหญ่

ระบบ AIRSTAGE™ VRF สามารถออกแบบให้เป็นโซลูชันระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพให้กับที่พำนักอาศัยขนาดใหญ่ภายในประเทศไปจนถึงอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่