ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ น้ำยาแปรผัน

AIRSTAGE™

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ น้ำยาแปรผัน

AIRSTAGE ™ VRF Systems นำเสนอโซลูชันเครื่องปรับอากาศที่ตรงตามความต้องการของอาคารที่หลากหลาย

AIRSTAGE™ VRF Systems provide air conditioning solutions for large residences ,as well as large commercial buildings.