ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ น้ำยาแปรผัน

AIRSTAGE™

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ น้ำยาแปรผัน

AIRSTAGE ™ VRF Systems นำเสนอโซลูชันเครื่องปรับอากาศที่ตรงตามความต้องการของอาคารที่หลากหลาย

AIRSTAGE ™ VRF Systems นำเสนอโซลูชันเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยขนาดใหญ่และ ,อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่