ฟูจิตสึ เจเนอรัล ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ฟูจิตสึ เจเนอรัล เป็นองค์กรระดับโลกด้านวิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เรามีโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศระดับบนสุดของประเทศไทย และพัฒนา ผลิต และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทเราในประเทศไทยมีดังนี้ กรุณาคลิกชื่อบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดในแต่ละบริษัท

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

บริษัท เอฟจีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องปรับอากาศ