สำหรับAHU DX-Kit


คุณสมบัติ

เซนเซอร์อุณหภูมิหลายตัวควบคุมหน่วยเครื่องส่งลมและหน่วยแฟนคอยล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเชื่อมต่อกับหน่วยเครื่องส่งลม อุณหภูมิของลมที่จ่ายจะถูกควบคุมโดยเซนเซอร์การปล่อยอากาศ

เมื่อเชื่อมต่อกับหน่วยแฟนคอยล์ อุณหภูมิห้องจะถูกควบคุมด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศปล่อยกลับ

การจัดเตรียมเป็นส่วนหนึ่งของระบบ VRF

รองรับระดับกำลังการทำงานที่หลากหลาย

 • เครื่อง EEV 2 เครื่องสามารถเชื่อมต่อกันในแบบขนานและมีกำลังการทำงานได้มากถึง 20 HP (50 kW) (จำเป็นต้องใช้ท่อแยก UTP-LX180A)
 • ช่วงกำลังการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อได้: 5 kW ถึง 50 kW

อุปกรณ์ควบคุมหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ควบคุมจากส่วนกลางโดยใช้ คอนโทรลเลอร์ VRF หรือคอนโทรลเลอร์จัดการส่วนกลางของเรา

ควบคุมส่วนกลางจากคอนโทรลเลอร์ภายนอก

ข้อมูลสรุปฟังก์ชัน

อินพุต

 • เปิด/ปิด
 • อุณหภูมิการตั้งค่า
 • ความต้องการกำลังการทำงาน
 • โหมดทำความร้อน / ความเย็น
 • ข้อมูลความผิดปกติ

เอาต์พุต

 • ไฟแสดงเครื่องปิด/ปิด
 • ไฟแสดงพัดลมปิด/ปิด
 • ไฟแสดงเซนเซอร์ความร้อนเปิด/ปิด
 • ไฟแสดงการละลายน้ำแข็ง
 • ไฟแสดงความผิดปกติ

MODBUS® Control

สามารถควบคุมผ่าน BMS ที่เปิดใช้งาน MODBUS โดยการใช้อินเตอร์เฟซที่เป็นอุปกรณ์เสริม

ข้อจำกัดการติดตั้ง

 • ซีรีส์ VRF ที่เชื่อมต่อได้ : J-IIS, J-II, V-II, VR-II
 • ช่วงกำลังการทำงานของระบบ DX-Kit ที่สามารถเชื่อมต่อได้: 50 ถึง 100% ของกำลังการทำงานของคอยล์ร้อน
 • ช่วงกำลังการทำงานของระบบ DX-Kit ที่สามารถเชื่อมต่อกับคอยล์เย็น: ไม่เกิน 30% ของกำลังการทำงานของคอยล์ร้อน
 • ความยาวการเดินสายไฟสูงสุดจากชุดควบคุม: 10 ม.
 • ความยาวระบบท่อสูงสุดระหว่างตัวเครื่อง EEV และคอยล์เย็น: 5 ม.
 • การติดตั้งภายนอกอาคาร: ชุดควบคุม (คลาส IP54) และตัวเครื่อง EEV สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่นอกอาคารได้

สำหรับท่อแยกเชื่อมต่อตัวเครื่อง EEV 2 เครื่อง (ตัวเลือก): UTP-LX180A

กำลังการทำงานที่เชื่อมต่อได้
ความยาวของระบบท่อและการเดินสาย