บริษัท

นับตั้งแต่ที่เราได้เริ่มต้นธุรกิจเครื่องปรับอากาศในปี 1971 ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความนิยมไปทั่วโลกและเรายังคงปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ฟูจิตสึ เจเนอรัล ในประเทศไทย

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป