สงวนสิทธิ์

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัดและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทฟูจิตสึ") ให้ความเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมปัจจุบันในการคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถนำไปสู่การระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมล (รวมเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.fujitsu-general.com โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในบางครั้งบริษัทจะติดตามเก็บที่อยู่อินเทอร์เน็ตของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.fujitsu-general.com แล้วนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติต่างๆ แต่ข้อมูลที่เราติดตามเก็บนี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ให้ข้อมูลตามที่เราขอ คุณยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเราได้ แต่คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางประการ เช่น ข้อมูลตัวเลือก การเสนอราคา และบริการบางอย่าง

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึบางเว็บไซต์จะส่ง "cookies" ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราบริการได้ตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นในครั้งถัดไปที่คุณกลับเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา “cookies” คือตัวช่วยระบุซึ่งประกอบด้วยตัวอักขระที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหากคุณไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในเว็บไซต์ของเรา ระบบจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณและคุณจะอยู่ในสถานะนิรนาม คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้แจ้งเมื่อมีผู้ต้องการส่ง "cookies" มาถึงคุณ รวมทั้งตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธ "cookies" เหล่านั้นได้ด้วย