AIRSTAGE™ VRF Systems V-III Series

รายการเครื่องภายนอก

  การผสมผสานที่ประหยัดพื้นที่ การผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
8 HP AJY072LALBH  
10 HP AJY090LALBH  
12 HP AJY108LALBH  
14 HP AJY126LALBH  
16 HP AJY144LALBH AJY144LALBHH
18 HP AJY162LALBH AJY162LALBHH
20 HP AJY180LALBH AJY180LALBHH
22 HP AJY198LALBH  
24 HP AJY216LALBH AJY216LALBHH
26 HP AJY234LALBH AJY234LALBHH
28 HP AJY252LALBH AJY252LALBHH
30 HP AJY270LALBH AJY270LALBHH
32 HP AJY288LALBH AJY288LALBHH
34 HP AJY306LALBH AJY306LALBHH
36 HP AJY324LALBH AJY324LALBHH
38 HP AJY342LALBH AJY342LALBHH
40 HP AJY360LALBH AJY360LALBHH
42 HP AJY378LALBH AJY378LALBHH
44 HP AJY396LALBH AJY396LALBHH
46 HP AJY414LALBH AJY414LALBHH
48 HP AJY432LALBH  
50 HP AJY450LALBH  
52 HP AJY468LALBH  
54 HP AJY486LALBH  

สรุประบบ

ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม

ปั๊มความร้อนประเภทอินเวอร์เตอร์ให้กำเนิดระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานสูง สำหรับการทำความเย็นและการทำความร้อนแยกกันโดยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดสำหรับประสิทธิภาพตามฤดูกาล

ความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสำหรับระบบปรับอากาศในอาคารหลายแบบ

ความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของระบบปรับอากาศในอาคารสูง เช่น การติดตั้งคอยล์ร้อนแบบอัดแน่นอยู่บนดาดฟ้าและการติดตั้งในแต่ละชั้นโดยการผสมผสานกำลังการทำงานสูง กำลังการทำงานการเชื่อมต่อที่เพียงพอ และดีไซน์ความดันสถิตสูง

การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย

วิธีการสื่อสารและการเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่นทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่ายดายแม้สำหรับระบบขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพในการทำงานจริง

บรรลุ COP สูงระดับชั้นนำสำหรับการผสมผสานทุกรูปแบบ ด้วยโครงสร้างแผงระบายความร้อนที่โดดเด่นของเรา คอมเพรสเซอร์แบบสองชุด DC ประสิทธิภาพสูง และใช้เทคโนโลยีของเราเอง

การผสมผสานที่ประหยัดพื้นที่

การผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สำหรับการผสมผสาน 24 HP

เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัดลมใบพัดขนาดใหญ่ทรงพลัง

ด้วยการใช้เทคโนโลยี CFD*1 พัดลมที่ได้รับการออกแบบใหม่จึงมีประสิทธิภาพสูงและมีเสียงเบา

*1.
CFD = Computational Fluid Dynamics (พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ)

มอเตอร์พัดลม DC 3 เฟส

ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีการควบคุมตัวขับอันซับซ้อน นอกจากนี้มอเตอร์พัดลม DC ยังมีเสียงเบาอีกด้วย

แผงระบายความร้อนแบบเย็นยิ่งยวด

การใช้โครงสร้างท่อคู่แบบยื่นเข้าภายในทำให้ได้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง

การควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC รูปคลื่นไซน์

การนำ IPM ที่ลดการสูญเสียจากการสวิตช์มาใช้ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC ประสิทธิภาพสูงและกำลังการทำงานสูง

คอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบสองชุด DC กำลังการทำงานสูงมีประสิทธิภาพสูง ที่มีกำลังการทำงานระหว่างกลางที่ดีเยี่ยม

แผงระบายความร้อน 4 หน้า

ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการนำแผงระบายความร้อน 4 หน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวจริงมาใช้

ช่องอากาศเข้าด้านหน้า (โครงสร้างดูดอากาศแบบมุมตัด)

ในการติดตั้งคอยล์ร้อนหลายเครื่อง ดีไซน์ช่องอากาศเข้าด้านหน้าที่โดดเด่นช่วยให้อากาศไหลเข้าไปในแผงระบายความร้อนได้ดีขึ้น