ประเภทปั๊มความร้อนแบบโมดูลาร์ ซีรีส์ V-III AJY198LALBH

คอยล์ร้อน

คอยล์ร้อน :
AJY126LALBH
คอยล์ร้อน :
AJY072LALBH
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสำหรับระบบปรับอากาศในอาคารหลายแบบ
  • การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานจริง
  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  62.4 kW
การทำความร้อน  70.0 kW


ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงกำลังการทำงานที่กำหนด 22
คอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้สูงสุด*1 47
กำลังการทำงานที่เชื่อมต่อได้ของคอยล์เย็น 31.2 - 93.6 kW
เลื่อน
แหล่งจ่ายไฟ เฟส 3 เฟส 4สาย
แรงดันไฟฟ้า 400 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 62.4 kW
การทำความร้อน 70.0 kW
กำลังไฟขาเข้า การทำความเย็น 16.16 kW
การทำความร้อน 16.34 kW
EER การทำความเย็น 3.86 W/W
COP การทำความร้อน 4.28 W/W
อัตราลมเป่า 13,000+11,100 m/³h
ระดับแรงดันของเสียง*2 การทำความเย็น 61 dB(A)
การทำความร้อน 63 dB(A)
ระดับกำลังเสียง การทำความเย็น 82 dB(A)
การทำความร้อน 85 dB(A)
ความดันสถิตภายนอกสูงสุด 82 Pa
ความดันสถิตภายนอกสูงสุด 11.0+7.5 kW
ครีบแผงระบายความร้อน ครีบเคลือบสารสีฟ้า
ขนาดสุทธิ ความสูง 1,690 mm
ความกว้าง 1,240+930 mm
ความลึก 765 mm
น้ำหนักสุทธิ 275+252 kg
น้ำยาทำความเย็น ชนิด R410A
ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 2,088
ไฟฟ้า 11.8+11.7 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว 15.88 mm
ก๊าซ 34.92 mm
ช่วงการทำงาน การทำความเย็น -5 ถึง 46 °CDB
การทำความร้อน -20 ถึง 21 °CDB
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
เมื่อใช้โหมดทำความเย็นที่ถูกควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำกว่า-5°C
ตำแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนต้องสูงกว่าหรือเท่ากันกับคอยล์เย็น
*1
คอยล์เย็นที่สามารถเชื่อมต่ออย่างน้อยที่สุดคือ2
*2
ค่าเสียงรบกวนเป็นค่าเสียงที่ได้การวัดค่าเสียงรบกวนในห้องทดลอง
เมื่อทำการวัดในพื้นที่ใช้งานจริงค่าเสียงรบกวนที่วัดได้จะสูงกว่าค่าเสียงที่วัดในห้องทดลองจากเสียงแวดล้อมและเสียงสะท้อน

ขนาด

คอยล์ร้อน : AJY126LALBH / AJY072LALBH

คอยล์ร้อน