Airstage™ ระบบ VRF ชิ้นส่วนเสริม

ชุดท่อแยกน้ำยาระหว่างFCUและCDU

ท่อแยก

ท่อแยก

UTP-AX054A

UTP-AX054A

ท่อแยก

UTP-AX090A

UTP-AX090A

ท่อแยก

UTP-AX180A

UTP-AX180A

ท่อแยก

UTP-AX567A

UTP-AX567A

ท่อแยก

UTP-LX180A

UTP-LX180A

ท่อทองแดงแยกน้ำยาหลักระบบกระจายน้ำยาFCU เข้า1ออก4 โดยประมาณ

ท่อทองแดงแยกน้ำยาหลักระบบกระจายน้ำยาFCU เข้า1ออก4 โดยประมาณ

UTR-H0906L / UTR-H1806L

UTR-H0906L / UTR-H1806L

ท่อทองแดงแยกน้ำยาหลักระบบกระจายน้ำยาFCU เข้า1ออก4 โดยประมาณ

UTR-H0908L / UTR-H1808L

UTR-H0908L / UTR-H1808L

ท่อทองแดงแยกน้ำยา3ทางต่อระหว่างFCU เข้า1ออก2

ท่อทองแดงแยกน้ำยา3ทางต่อระหว่างFCU เข้า1ออก2

UTP-CX567A

UTP-CX567A

ท่อทองแดงแยกน้ำยา3ทางต่อระหว่างFCU เข้า1ออก2

UTP-DX567A

UTP-DX567A

ชุดEV

ชุดEV

สำหรับชนิดติดผนังขนาดกะทัดรัด

รหัสผลิตภัณฑ์ 09 : UTR-EV09XB

รหัสผลิตภัณฑ์ 09 : UTR-EV09XB

ชุดEV

สำหรับชนิดติดผนังขนาดกะทัดรัด

รหัสผลิตภัณฑ์ 12 : UTR-EV14XB

รหัสผลิตภัณฑ์ 12 : UTR-EV14XB

ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

สำหรับการควบคุมเครื่องเดียว

สำหรับการควบคุมแบบรวมศูนย์

ชุดแปลงสัญญาณ/อุปกรณ์ต่อเชื่อม

สำหรับการขับเคลื่อนภายนอก

ชุดระบบแปลงสัญญาณ

สำหรับชนิดแขวนฝ้า ชุดหน้ากาก แบบ4ทิศทาง

หน้ากากรุ่นแขวนฝ้า

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

UTG-UFYC-W

UTG-UFYC-W

หน้ากากรุ่นแขวนฝ้า

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

UTG-UGYA-W

UTG-UGYA-W

อื่นๆ

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์เย็น

UTY-XWZXZ7

UTY-XWZXZ7

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์เย็น

UTY-XWZXZB

UTY-XWZXZB

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์เย็น

UTY-XWZXZC

UTY-XWZXZC

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์เย็น

UTY-XWZXZD

UTY-XWZXZD

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์เย็น

UTY-XWZXZE

UTY-XWZXZE

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZ6

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ9

UTY-XWZXZ9

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZF

UTY-XWZXZF

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับรีโมทรวมศูนย์

UTY-XWZXZ7

UTY-XWZXZ7

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับรีโมทรวมศูนย์

UTY-XWZXZ8

UTY-XWZXZ8

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับรีโมทรวมศูนย์

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

ระบบกระจายน้ำระหว่างFCU

สำหรับตัวควบคุมแผงสัมผัส

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

สำหรับชนิดท่อลม

แผ่นหน้าแปลน

UTD-RF204 (Round)

UTD-RF204 (Round)

แผ่นหน้าแปลน

UTD-SF045T (Square)

UTD-SF045T (Square)

ชุดเซ็นเซอร์ระยะไกล

เซ็นเซอร์ระยะไกลให้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

UTY-XSZX

UTY-XSZX

แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนาน

UTD-LF25NA

UTD-LF25NA

แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนาน

UTD-LF60KA

UTD-LF60KA

ชุดตะแกรงระบายอากาศอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง

UTD-GXSA-W

UTD-GXSA-W

ชุดตะแกรงระบายอากาศอัตโนมัติ

สำหรับ เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง

UTD-GXSB-W

UTD-GXSB-W

Auto Louver Grille Kit

For Slim Duct

UTD-GXSC-W

UTD-GXSC-W

ชุดปั๊มน้ำทิ้ง

สำหรับชนืดท่อลมแรงดันต่ำ

UTZ-PX1BBA

UTZ-PX1BBA

ชุดปั๊มน้ำทิ้ง

สำหรับชนิดท่อลมแรงดันปานกลาง

UTZ-PX1NBA

UTZ-PX1NBA

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

หน้ากากกว้าง

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

UTG-AKXA-W

UTG-AKXA-W

ตัวเว้นระยะหน้ากาก

UTG-BKXA-W

UTG-BKXA-W

ชุดฉนวนความร้อนสำหรับความชื้นสูง

สำหรับประเภทซ่อนฝ้าขนาดกะทัดรัด

UTZ-KXGC

UTZ-KXGC

ชุดหุ้มฉนวนสำหรับภาวะความชื้นสูง

สำหรับฝังฝ้าขนาดกะทัดรัด

ฝังฝ้าขนาดกะทัดรัด

UTZ-KXGA

UTZ-KXGA

ชุดช่องเติมอากาศบริสุทธิ์

สำหรับประเภทซ่อนฝ้าขนาดกะทัดรัด

UTZ-VXAA

UTZ-VXAA

ชุดช่องเติมอากาศบริสุทธิ์

for cassette type

UTZ-VXRA

UTZ-VXRA

แผ่นบังคับลมออก

สำหรับประเภทซ่อนฝ้าเพดานแบบขนาดกะทัดรัด ปิดช่องกระจายลม 1 ใน 4 ช่องเมื่อใช้เพียง 3 ช่องเท่านั้น

UTR-YDZB

UTR-YDZB

แผ่นปิดช่องกระจายลมออก

Shuts 1 of the 4 air outlets when only 3 of them are used.

UTR-YDZK

UTR-YDZK

สำหรับชนิดแขวนเพดาน

ชุดปั๊มน้ำทิ้ง

UTR-DPB24T

UTR-DPB24T