ระบบแยกส่วน (เครื่องปรับอากาศ) ชิ้นส่วนเสริม

อุปกรณ์ควบคุม

รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

UTY-RLRY

UTY-RLRY

รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

UTY-RVNYM

UTY-RVNYM

รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

UTY-RNNYM

UTY-RNNYM

รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

UTY-RSNYM

UTY-RSNYM

รีโมตคอนโทรลเลอร์ส่วนกลาง

สำหรับ 8 ห้อง

UTY-DMMYM

UTY-DMMYM

Wireless Remote Controller

UTY-LNTY

UTY-LNTY

อุปกรณ์สื่อสาร

อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟซ LAN ไร้สาย

UTY-TFNXZ1

UTY-TFNXZ1

อินเตอร์เฟซ LAN ไร้สาย

FJ-RC-WIFI-1

FJ-RC-WIFI-1

อินเตอร์เฟซ MODBUS®

FJ-RC-MBS-1

FJ-RC-MBS-1

ชุดการสื่อสาร

ชุดการสื่อสาร

สำหรับชนิดติดผนังขนาดกะทัดรัด

UTY-TWBXF

UTY-TWBXF

ชุดการสื่อสาร

สำหรับชนิดติดผนังขนาดกะทัดรัด

UTY-XCBXZ2

UTY-XCBXZ2

ชุดการสื่อสาร

UTY-TWRXZ2

UTY-TWRXZ2

ชุดการสื่อสาร

UTY-TWRXZ3

UTY-TWRXZ3

PCB อินพุตและเอาต์พุตภายนอก

UTY-XCSXZ1

UTY-XCSXZ1

กล่อง PCB อินพุตและเอาต์พุตภายนอก

UTZ-GXXB

UTZ-GXXB

ชุดเชื่อมต่อภายนอก / ชุดควบคุมภายนอก

ชุดเชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZX

UTY-XWZX

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ5

UTY-XWZXZ5

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์เย็น

UTD-ECS5A

UTD-ECS5A

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ2

UTY-XWZXZ2

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ3

UTY-XWZXZ3

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

สำหรับคอยล์ร้อน

UTY-XWZXZ4

UTY-XWZXZ4

อื่นๆ

สำหรับประเภทท่อลม

ชุดเซนเซอร์ระยะไกล

สามารถเพิ่มพื้นที่อำนวยความสะดวกได้โดยการติดตั้งเซนเซอร์ระยะไกล

UTY-XSZX

UTY-XSZX

ชุดตะแกรงระบายอากาศอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง

UTD-GXTA-W

UTD-GXTA-W

ชุดตะแกรงระบายอากาศอัตโนมัติ

สำหรับ เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง

UTD-GXTB-W

UTD-GXTB-W

แผ่นกรองอากาศแบบใช้งานได้ยาวนาน

UTD-LF25NA

UTD-LF25NA

แผ่นกรองอากาศแบบใช้งานได้ยาวนาน

UTD-LF60KA

UTD-LF60KA

แผ่นหน้าแปลน

UTD-RF204 (Round)

UTD-RF204 (Round)

แผ่นหน้าแปลน

UTD-SF045T (Square)

UTD-SF045T (Square)

ชุดปั๊มน้ำทิ้ง

สำหรับแบบท่อลมแรงดันปานกลาง

UTZ-PX1NBA

UTZ-PX1NBA

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

ชุดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด

UTY-LRHYA2

UTY-LRHYA2

หน้ากากกว้าง

UTG-AKXA-W

UTG-AKXA-W

หน้ากากกว้าง

UTG-AKXA-W

UTG-AKXA-W

ตัวเว้นระยะหน้ากาก

UTG-BKXA-W

UTG-BKXA-W

ชุดช่องเติมอากาศบริสุทธิ์

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

UTZ-VXRA

UTZ-VXRA

แผ่นบังคับลมออก

สำหรับชนิดแขวนฝ้า ใช้ปิดช่องกระจายความเย็นเมื่อใช้ช่องเป่าลมเพียง 3 ช่อง

UTR-YDZB

UTR-YDZB

ชุดหุ้มฉนวนสำหรับภาวะความชื้นสูง

แบบแขวนฝ้า

UTZ-KXRA

UTZ-KXRA

ชุดหุ้มฉนวนสำหรับภาวะความชื้นสูง

สำหรับชนิดแขวนฝ้า

UTZ-KXGC

UTZ-KXGC

แผ่นบังคับลมออก

สำหรับชนิดแขวนฝ้า ใช้ปิดช่องกระจายความเย็นเมื่อใช้ช่องเป่าลมเพียง 3 ช่อง

UTR-YDZK

UTR-YDZK

สำหรับชนิดตั้งพื้น

ชุดซ่อนตัวเครื่องแบบครึ่งหนึ่ง

UTR-STA

UTR-STA

สำหรับชนิดติดผนัง

แท่นวางรีโมตคอนโทรลเลอร์

UTZ-RXLA

UTZ-RXLA

สำหรับชนิดแขวนเพดาน

ชุดปั๊มน้ำทิ้ง

UTR-DPB24T

UTR-DPB24T