ระบบแยกส่วน ท่อลมแรงดันต่ำ

รุ่น

220V เฟสเดียว
ARYF12LALU
ARYF18LBLU

คุณสมบัติ

การตั้งค่าโหมดแรงดันคงที่

สามารถเลือกโหมดแรงดันคงที่ได้จาก 4 โหมด เพื่อให้ตรงตามสภาพการติดตั้งที่หลากหลาย

ช่วงแรงดันคงที่ (โหมดความเร็วสูง)

ARYF12LA / 18LB
0 ถึง 90 Pa

ดีไซน์กะทัดรัด

เครื่องปรับอากาศแบบท่อลมขนาดบางพิเศษเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง

ขนาดเครื่องบาง (217 มม.) สามารถติดตั้งได้แม้พื้นที่เพดานแคบ

ท่อน้ำทิ้ง ต่อเข้าได้ 2 ทิศทาง

ช่องอากาศเข้า

สามารถเลือกทิศทางอากาศให้เข้ากับสถานที่ติดตั้งได้

การติดตั้งที่ยืดหยุ่น

หน้ากากที่สามารถถอดออกและทำความสะอาดได้

การขจัดน้ำบนคอยล์

การขจัดน้ำบนคอยล์จะขจัดความชื้นและรักษาความสะอาดในเครื่องปรับอากาศ (ชนิด ASYA07/09/12/14LG)

แผ่นกรอง (อุปกรณ์เสริม)

ARYF12 / ARYF18