ระบบแยกส่วน แขวนฝ้า


รุ่น

220V เฟสเดียว
ABMG30LRTA / AOMG30LBTA
ABMG36LRTA / AOMG36LBTA
ABMG45LRTA / AOMG45LBTA
380V 3 เฟส
ABYG54LRTA / AOYG54LATT