ระบบปรับอากาศระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศมอบความสบายในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ที่บ้านไปจนถึงที่ทำงานและร้านค้า

ระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและระบายอากาศบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกัน
ได้ประสิทธิภาพสูงและระดับเสียงรบกวนต่ำด้วยการใช้กระบวนการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สร้างพื้นที่ปรับอากาศที่แสนสบายด้วยการเลือกว่าจะใช้การตั้งค่าการระบายความร้อนหรือการระบายอากาศแบบปกติ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของพื้นที่ปรับอากาศนั้น
เอ้าท์ดอร์ แอร์ ยูนิต
  ช่วงกำลังการทำงาน
อัตราลมเป่าที่กำหนด (m³ /h) 1080 m³ /h 1680 m³ /h 2100 m³ /h
เอ้าท์ดอร์ แอร์ ยูนิต
Scroll
DX-Kit สำหรับAHU
  ช่วงกำลังการทำงาน
ระดับกำลังการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อได้ (kW) 5.0 / 6.3 / 8.0 kW 10.0 / 12.5 / 14. 0 kW 20.0 / 25.0 kW 40.0 / 50.0 kW
DX-Kit
Scroll