ระบบรวมศูนย์ (เครื่องปรับอากาศ) ระบบรวมศูนย์สำหรับ 8 ห้อง

รุ่น

230V เฟสเดียว
Cooling14 kW
Heating16 kW
AOYG45LBT8

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพสูงและขนาดกะทัดรัด

คอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัด

ตัวอย่างของรุ่นรวมศูนย์ขนาด 14kW: 1290 มม., รุ่นใหม่ [ความแตกต่างของความสูง 29%] : 914 มม.

เทคโนโลยีเปี่ยมนวัตกรรม

พัดลมขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูง

ติดตั้งด้วยพัดลมประสิทธิภาพสูงแบบใหม่

มอเตอร์พัดลม DC

สมรรถนะและประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้พัดลม DC ขนาดเล็ก

แผงระบายความร้อน

ขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้นและประหยัดพลังงานด้วยการใช้ดีไซน์การเดินท่อความหนาแน่นสูงและแผงระบายความร้อนแบบ 3 แถว

คอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบสองชุด DC ประสิทธิภาพสูง

ใช้คอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบสองชุด DC ที่มีประสิทธิภาพสูง เสียงเบา และกำลังการทำงานสูง

ประสิทธิภาพสูงตามฤดูกาล

ประสิทธิภาพจริงจะทำภายใต้อุณหภูมิภายนอกต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล นอกจากนี้ เฉพาะเครื่องในบางห้องที่จะทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสำหรับระบบรวมศูนย์ ดังนั้น กว่า 90% ของเวลาทำงานจริง เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยกำลังเพียงบางส่วน แทนที่จะเต็มกำลังตามอัตราที่กำหนด เมื่อพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ เราจึงมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานตามการใช้งานจริง ประสิทธิภาพของโหลดการทำงานแบบบางส่วนดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยการพัฒนา ALL DC และระบบอินเวอร์เตอร์ของเราเอง

EER4.75 (โหลด 50%)

สบายยิ่งขึ้น

ความสบายที่รวดเร็วด้วยการควบคุมน้ำยาทำความเย็นที่เหมาะสม

ห้องทุกห้องเข้าถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยเร็ว ด้วยการควบคุมน้ำยาทำความเย็นที่เหมาะสม

รีโมตคอนโทรลส่วนกลาง (อุปกรณ์เสริม)

รีโมตคอนโทรลส่วนกลางพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัย สามารถควบคุมคอยล์เย็นทั้งหมดเป็นกลุ่มได้ด้วยการดำเนินการอย่างง่ายๆ สามารถใช้การจัดการตารางเวลาและฟังก์ชันอื่นๆ เพื่อประหยัดพลังงานได้มากขึ้นอีก

การควบคุมส่วนกลางและแบบเดี่ยว

ควบคุมคอยล์เย็นเป็นกลุ่มได้สูงสุด 8 เครื่อง สามารถควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิ ปริมาณลมเป่า และการระงับรีโมตคอนโทรลของคอยล์เย็นทั้งหมดเป็นกลุ่มได้

การทำงานง่ายต่อผู้ใช้

  • หน้าจอ LED ที่มีแสงพื้นหลังขนาดใหญ่
  • แผงควบคุมขนาดใหญ่มองเห็นได้ง่าย

การสนับสนุนหลายภาษา

รองรับ 9 ภาษา (อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย โปรตุเกส อิตาลี กรีก และตุรกี)

การกำหนดค่าระบบ

ไม่ต้องตั้งค่าแอดเดรส ระบบรวมศูนย์ที่ควบคุมได้หนึ่งระบบ ควบคุมคอยล์เย็นได้สูงสุด 8 เครื่อง ไม่ต้องตั้งค่าแอดเดรส*

เมื่อเชื่อมต่อคอยล์เย็นเข้ากับกล่องแยกท่อ แอดเดรสของคอยล์เย็นแต่ละเครื่องจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

*หมายเหตุ:
การเชื่อมต่อแบบ cross-over ในระบบน้ำยาทำความเย็นไม่สามารถทำได้ การตั้งค่ากลุ่มไม่สามารถทำได้

การทำความร้อน 10ºC

เมื่อคุณออกจากห้อง ระบบทำความร้อนขั้นต่ำสุดจะทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิของห้องไว้ (รักษาไว้ที่ 10ºC)

การทำงานแบบประหยัด

การทำงานแบบประหยัดจะช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของคอยล์เย็นจะเลื่อนไป 1°C และค่าไฟฟ้าสูงสุดของตัวเครื่องจะถูกระงับไว้

การตั้งค่าที่ถูกห้าม

การทำงานของรีโมตคอนโทรลของคอยล์เย็นทั้งหมดมาพร้อมกับฟังก์ชันการล็อคเพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตในห้องต่างๆ นอกจากนี้ รีโมตคอนโทรลส่วนกลางยังมีฟังก์ชันล็อคปุ่มเพื่อป้องกันเด็กเล่น หรืออื่นๆ

ตัวตั้งเวลากำหนดเวลารายสัปดาห์

สามารถตั้งค่าเปิด/ปิดได้ 4 ครั้งต่อวัน สามารถตั้งค่ารูปแบบรายสัปดาห์เพื่อให้ตรงกับฤดูกาลที่ต้องทำความร้อนหรือทำความเย็นได้

การทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำ

ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากระดับเสียงรบกวนต่ำ 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง สามารถตั้งเวลาการทำงานได้โดยใช้ตัวตั้งเวลา

การออกแบบที่ยืดหยุ่นและการติดตั้งที่ง่ายดาย

การเชื่อมต่อเครื่องที่มีกำลังการทำงานขนาดใหญ่

สามารถเชื่อมต่อคอยล์เย็นสูงสุด 8 เครื่องเข้ากับคอยล์ร้อนหนึ่งเครื่อง สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 130% ของกำลังการทำงานของคอยล์เย็น เข้าได้กับห้องทุกรูปแบบ

ออกแบบให้เดินท่อได้ยาว

สามารถติดตั้งในคอนโดมิเนียมหรืออาคารพาณิชย์ที่มีความสูงมาก

การเชื่อมต่อระบบท่อแฟลร์และการติดตั้งที่ง่ายดายที่ช่วยลดการเดินสายผิดพลาด

ฟังก์ชันตรวจสอบการเดินสายผิดพลาดอัตโนมัติ : การดำเนินการตรวจสอบจะตรวจจับการเดินสายผิดพลาดล่วงหน้า / การเชื่อมต่อสายไฟอย่างง่ายที่ไม่มีการเชื่อมต่อข้ามกัน: การเชื่อมต่อสายไฟเป็นแบบเดียวกันกับชนิดแยกส่วนแบบเดี่ยวหรือรวมศูนย์ / การเชื่อมต่ออย่างง่ายๆ เป็นระบบท่อแฟลร์ทั้งหมด

สามารถติดตั้งกล่องแยกท่อได้อย่างยืดหยุ่น

สามารถกำหนดทิศทางการติดตั้งกล่องแยกท่อได้

เมื่อแขวนจากเพดาน

อย่าแขวนจากเพดานเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง

การติดตั้งบนผนังในแนวนอน

ติดตั้งกล่องโดยให้ด้านบนหันขึ้นข้างบน

การติดตั้งบนผนังในแนวตั้ง

ติดตั้งกล่องโดยให้กล่องควบคุมหันหน้าขึ้นข้างบน