ผลิตภัณฑ์

ฟูจิตสึ เจเนอรัล สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของเรา "สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอันสะดวกสบาย" ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเรามีการส่งเสริมมาอย่างยาวนาน

เครื่องปรับอากาศ