สิ่งแวดล้อม

กลุ่มฟูจิตสึตระหนักดีว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโลกถือเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจ เราส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยการให้ผู้คนทั่วโลกมีอนาคตที่สมบูรณ์สุขสบายดั่งความฝัน

นอกจากนี้ ในขณะที่เราปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เรายังได้ดำเนินกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามความมุ่งมั่นของเราเอง

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไป ด้วยการกระทำทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวมของเรา