ระบบแยกส่วน ท่อลม

รุ่น

220V เฟสเดียว
ARYF12LALU / AOYA12LALL
ARYF18LBLU / AOYA18LALL


รุ่น

220 V 1 เฟส
ARYG54LHTBP / AOYG54LBTA


รุ่น

380 V 3 เฟส
ARYG60LHTA / AOYG60LATT

รุ่น

220 V 1 เฟส
ARYG72LHTA / AOYG72LRLA
ARYG90LHTA / AOYG90LRLA