ท่อลมแรงดันปานกลาง ARYG54LHTBP

Indoor unit and Outdoor unit

ALL DC
คอยล์เย็น :
ARYG54LHTBP
คอยล์ร้อน :
AOYG54LBTA
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • การออกแบบที่บางและกะทัดรัด
  • บำรุงรักษาง่าย
  • ติดตั้งง่าย
  • ท่อน้ำทิ้ง ต่อเข้าได้ 2 ทิศทาง
  • การทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ

สัญลักษณ์อธิบายคุณสมบัติ

ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ : ไมโครคอมพิวเตอร์จะปรับลมเป่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง รีสตาร์ทอัตโนมัติ : ในกรณีที่ไฟดับชั่วคราว เมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานเครื่องปรับอากาศจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในโหมดการทำงานเดียวกับช่วงเวลาก่อนหน้า การเปลี่ยนสภาวะอัตโนมัติ : เครื่องจะสลับไปมาโดยอัตโนมัติระหว่างโหมดทำความร้อนและโหมดทำความเย็น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุณหภูมิและอุณหภูมิห้องของคุณ ท่อกระจายลมเป่าที่สามารถเชื่อมต่อได้ : ระบบต่างๆ สามารถติดตั้งท่อลมเสริมเพื่อกระจายลมเป่าที่มีแยกจำหน่ายได้ สามารถเชื่อมต่อท่อลมเติมอากาศบริสุทธิ์ได้ : สามารถถ่ายอากาศภายนอกเข้าสู่เครื่องได้โดยการติดตั้งท่อลมที่มีแยกจำหน่ายเข้ากับช่องเติมอากาศและอุปกรณ์เสริม โหมดประหยัด : การตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติไปตามอุณหภูมิ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเย็นและการทำความร้อนที่ไม่จำเป็น ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ + ถอยหลัง : ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ + ถอยหลังสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับสองระยะเวลาและสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ สัญญาณแผ่นกรอง : มีสัญญาณไฟแสดงช่วงการทำความสะอาดแผ่นกรอง

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  13.4 kW
การทำความร้อน  16.0 kW

แรงดันสถิตย์ : 30 - 200


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ เฟส เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า 220 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 45,700 BTU/h (15,400 - 49,500) BTU/h
การทำความร้อน 54,600 BTU/h (16,000 - 56,000) BTU/h
การทำความเย็น 13.4 kW(4.5 - 14.5) kW
การทำความร้อน 16.0 kW (4.7 - 16.5) kW
กำลังไฟขาเข้า การทำความเย็น 4.42 kW
การทำความร้อน 4.62 kW
EER การทำความเย็น 3.03 W/W
COP การทำความร้อน 3.46 W/W
กระแสสูงสุดที่ใช้ทำงานจริง การทำความเย็น 23.5 A
การทำความร้อน 23.5 A
กระแสไฟขณะทำงาน การทำความเย็น 19.4 A
การทำความร้อน 20.2 A
ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี การทำความเย็น * kWh/a
การทำความร้อน * kWh/a
การขจัดความชื้น 3.7 I/h
ระดับแรงดันของเสียง ภายในอาคาร (การทำความเย็น) สูง 39 dB(A)
ปานกลาง 35 dB(A)
ต่ำ 31 dB(A)
เงียบ 29 dB(A)
ภายในอาคาร (การทำความร้อน) สูง 39 dB(A)
ปานกลาง 35 dB(A)
ต่ำ 31 dB(A)
เงียบ 29 dB(A)
ระดับแรงดันของเสียง ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) สูง 57 dB(A)
ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) สูง 57 dB(A)
ระดับกำลังเสียง ภายในอาคาร (การทำความเย็น) สูง 67 dB(A)
ภายในอาคาร (การทำความร้อน) สูง 69 dB(A)
ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) สูง 69 dB(A)
ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) สูง 71 dB(A)
อัตราลมเป่า ภายในอาคาร สูง 2550 m3/h
ภายนอกอาคาร สูง 6750 m3/h
ช่วงแรงดันคงที่ (มาตรฐาน) 30 ถึง 200 (60) Pa
ขนาดสุทธิ
ภายในอาคาร
ความสูง 300 mm
ความกว้าง 1400 mm
ความลึก 700 mm
ขนาดสุทธิ
ภายนอกอาคาร
ความสูง 1290 mm
ความกว้าง 900 mm
ความลึก 330 mm
น้ำหนักสุทธิ ภายในอาคาร 46 kg
ภายนอกอาคาร 86 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว 9.52 mm
ก๊าซ 15.88 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 25 mm
ภายนอกอาคาร 32 mm
สูงสุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) 50 (20) m
สูงสุด ความแตกต่างของความสูง 30 m
ช่วงการทำงาน การทำความเย็น -15 ถึง 46 °CDB
การทำความร้อน -15 ถึง 24 °CDB
น้ำยาทำความเย็น ชนิด R410A
ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 2,088
ไฟฟ้า 3,350 g
เลื่อน
* :
That specification is not fixed yet.

ขนาด

คอยล์เย็น : ARYG54LHTBP

Indoor unit

ชิ้นส่วนเสริม

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
UTY-RNNYM
รีโมทคอนโทรลแบบพื้นฐาน
UTY-RSNYM
แผ่นหน้าแปลน
UTD-RF204 (กลม)
แผ่นหน้าแปลน
UTD-SF045T (จตุรัส)
แผ่นกรองอากาศแบบใช้งานได้ยาวนาน
UTD-LF25NA
ชุดเซนเซอร์ระยะไกล
UTY-XSZX
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
UTY-XWZXZ2
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
UTY-XWZXZ3
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
UTD-ECS5A
ชุดปั๊มน้ำทิ้ง
UTZ-PX1NBA
ชุดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
UTY-LRHY1
ชุดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
UTY-LRHYM