ท่อลมความดันสถิตปานกลาง ARXA30GBLH

คอยล์เย็น

คอยล์เย็น :
ARXA30GBLH
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  9.0 kW
การทำความร้อน  10.0 kW


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ เฟส เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า ~230 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 9.0 kW
การทำความร้อน 10.0 kW
กำลังไฟขาเข้า 108 W
อัตราลมเป่า สูง 1,410 m3/h
ปานกลาง 1,280 m3/h
ต่ำ 1,150 m3/h
ช่วงแรงดันคงที่ 0 ถึง 150 Pa
แรงดันมาตรฐาน 50 Pa
ระดับแรงดันของเสียง สูง 34 dB(A)
ปานกลาง 32 dB(A)
ต่ำ 29 dB(A)
ขนาดสุทธิ ความสูง 270 mm
ความกว้าง 1,135 mm
ความลึก 700 mm
น้ำหนักสุทธิ 40 kg (88 lbs)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว (แฟลร์) 9.52 mm
ก๊าซ (แฟลร์) 15.88 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 25 mm
ภายนอกอาคาร 32 mm
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
แรงดันไฟฟ้า:
230 [V]

ขนาด

คอยล์เย็น : ARXA30GBLH

คอยล์เย็น