แขวนเพดาน ABYA45GATH

คอยล์เย็น

คอยล์เย็น :
ABYA45GATH
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  12.5 kW
การทำความร้อน  14.0 kW


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ เฟส เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า ~230 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 12.5 kW
การทำความร้อน 14.0 kW
กำลังไฟขาเข้า 131 W
อัตราลมเป่า สูง 2,010 m3/h
ปานกลาง 1,600 m3/h
ต่ำ 1,230 m3/h
ระดับแรงดันของเสียง สูง 48 dB(A)
ปานกลาง 42 dB(A)
ต่ำ 35 dB(A)
ขนาดสุทธิ ความสูง 240 mm
ความกว้าง 1,660 mm
ความลึก 700 mm
น้ำหนักสุทธิ 48 kg (106 lbs)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว (แฟลร์) 9.52 mm
ก๊าซ (แฟลร์) 19.05 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 25 mm
ภายนอกอาคาร 32 mm
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
แรงดันไฟฟ้า:
230 [V]

ขนาด

คอยล์เย็น : ABYA45GATH

คอยล์เย็น