ติดผนัง ASYA07GACH

คอยล์เย็น

คอยล์เย็น :
ASYA07GACH
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  2.2 kW
การทำความร้อน  2.8 kW


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ เฟส เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า ~230 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 2.2 kW
การทำความร้อน 2.8 kW
กำลังไฟขาเข้า 17 W
อัตราลมเป่า สูง 490 m3/h
ปานกลาง 450 m3/h
ต่ำ 370/420*1 m3/h
ระดับแรงดันของเสียง สูง 35 dB(A)
ปานกลาง 33 dB(A)
ต่ำ 27/31*1 dB(A)
ขนาดสุทธิ ความสูง 275 mm
ความกว้าง 790 mm
ความลึก 215 mm
น้ำหนักสุทธิ 9 kg (20 lbs)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว (แฟลร์) 6.35 mm
ก๊าซ (แฟลร์) 12.70 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 13.8 mm
ภายนอกอาคาร 15.8 ถึง 16.7 mm
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
แรงดันไฟฟ้า:
230 [V]
*1:
ออกแบบการทำความเย็นภายใต้เงื่อนไขนี้

ขนาด

คอยล์เย็น : ASYA07GACH

คอยล์เย็น