ติดผนัง ASYA14GACH

คอยล์เย็น

คอยล์เย็น :
ASYA14GACH
ดาวน์โหลด :
เฟสเดียว

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  4.5 kW
การทำความร้อน  5.0 kW


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ เฟส Single-phase
แรงดันไฟฟ้า ~230 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 4.5 kW
การทำความร้อน 5.0 kW
กำลังไฟขาเข้า 34 W
อัตราลมเป่า สูง 670 m3/h
ปานกลาง 490 m3/h
ต่ำ 420 m3/h
ระดับแรงดันของเสียง สูง 44 dB(A)
ปานกลาง 37 dB(A)
ต่ำ 32 dB(A)
ขนาดสุทธิ ความสูง 275 mm
ความกว้าง 790 mm
ความลึก 215 mm
น้ำหนักสุทธิ 9 kg (20 lbs)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว (แฟลร์) 6.35 mm
ก๊าซ (แฟลร์) 12.70 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 13.8 mm
ภายนอกอาคาร 15.8 ถึง 16.7 mm
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
แรงดันไฟฟ้า:
230 [V]

ขนาด

คอยล์เย็น : ASYA14GACH

คอยล์เย็น