AIRSTAGE VRF-system V-IV-serien

Funktioner

Ny intelligent köldmediekontroll

Fujitsu General presenterar utomhusenheter som är utrustade med köldmediekontroll.

Köldmediekontrollen drivs med raffinerad styrning som motsvarar rummets värmebelastning och ger en behagligare miljö. Köldmediekontrollen kan också ge större energibesparingar.

* Förbättringen tack vare styrningen och den faktiska sinusvågen varierar beroende på kombinationen av inomhusenhetens och systemets driftvillkor.

Effektivitet i faktiska driftvillkor

Användningen av vår egenutvecklade värmeväxlarstruktur och de högeffektiva, dubbelroterande likströmskompressorerna ger en klassledande värmefaktor (COP) i varje kombination.

Utrymmesbesparande kombination

Energieffektiv kombination

* Dessa specifikationer beror på kassettkombinationen.

* Flera utomhusenheter är inte certifierat av Eurovent.

Den energibesparande tekniken som förbättrat driftseffektiviteten

Kraftfull stor propellerfläkt, trefas likströmsfläktmotor, styrning av sinusvåg på likströmsinverter, fyrsidig värmeväxlare, underkylningsvärmeväxlare, högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor med stor kapacitet, främre intagsport (luftintagsstruktur med kapade hörn)

1. Kraftfull och stor propellerfläkt

Fläkten använder CFD-teknik* för att uppnå både höga prestanda och lågbrusdrift.

*
CFD: Computational Fluid Dynamics (beräkningsströmningsdynamik)

2. Trefas likströmsfläktmotor

Användning av en likströmsfläktmotor med avancerad styrning förbättrar energieffektiviteten avsevärt. Dessutom hörs lågt ljud från likströmsfläktmotorn.

3. Styrning av sinusvåg på likströmsinverter

Hög effektivitet uppnås genom användning av IPM med minskad växlingsförlust.

4. Fyrsidig värmeväxlare

Den fyrsidiga värmeväxlaren ökar den effektiva ytarean och förbättrar värmeväxlingens effektivitet avsevärt.

5. Underkylningsvärmeväxlare

Hög värmeväxlingseffektivitet uppnås genom användning av en intern projektionskonstruktion med dubbla rör.

6. Högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor med stor kapacitet

Högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor med stor kapacitet och utmärkt mellankapacitet.

7. Främre intagsport (luftintagsstruktur med kapade hörn)

När flera utomhusenheter är installerade förbättrar det unikt formade främre intaget luftflödet in i värmeväxlaren.