FUJITSU GENERAL-koncernen Meddelande från vd

Leva tillsammans för vår framtid

Vi spelar en viktig roll för att hjälpa till att uppnå ett bekvämt, tryggt och säkert samhälle genom att erbjuda nytt värde som är relevant för kunder och allmänheten i allmänhet.

I slutet av 2018 uppdaterade vi vår företagsfilosofi – ”FUJITSU GENERAL Way”.

Idag gör vi affärer i en VUCA-värld – en som präglas av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (på engelska: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). För att lyckas i dessa utmanande tider har vi uppdaterat vår företagsfilosofi och omdefinierat var vi vill vara, det uppdrag vi måste uppfylla för våra kunders och samhällets bästa, det värde vi erbjuder och de viktigaste koncepten vi värdesätter för att uppnå vårt uppdrag. Den här uppdaterade företagsfilosofin fungerar som en vägledning som alla anställda ska följa för att klara sig i en allt mer utmanande affärsmiljö.

Sedan Fujitsu General grundades 1936 har företaget varit ledande inom teknisk innovation och tagit fram en serie banbrytande produkter som införlivade världens första och branschens första tekniker som utvecklats internt. Idag har vi tre primära affärsområden – luftkonditioneringar, informations- och kommunikationssystem och elektronisk utrustning – och alla ger stabila resultat. Vi ser alltid 10 till 20 år framåt, i stället för att bara fokusera på att sträva efter kortsiktiga resultat, för att bli en företagsgrupp som kontinuerligt erbjuder nytt värde och spelar en viktig roll för att uppnå ett bekvämt, tryggt och säkert samhälle.

Vi strävar efter att engagera människor runt om i världen och att våra uppskattade anställda ska bana väg för en ljus framtid för kommande generationer.

Etsuro Saito

President & CEO

FUJITSU GENERAL LIMITED