FUJITSU GENERAL-koncernen Meddelande från vd

Gällande min utnämning som VD

Jag är hedrad över att meddela att jag, Koji Masuda, från och med idag officiellt har tillträtt som VD och koncernchef för Fujitsu General.

Vår kärnverksamhet inom luftkonditionering spelar en avgörande roll i infrastrukturen i bostadsområden, kommersiella sektorer och industrisektorer. Jag är övertygad om att den här verksamheten har en enorm potential och kan genom vårt rigorösa engagemang främja ett koldioxidfritt samhälle, förbättra åtgärder mot global uppvärmning och tillhandahålla banbrytande innovationer inom värmepumpsteknik. Våra informations- och kommunikationssystem och verksamhet inom elektronisk utrustning är också en viktig del i att bidra till samhällets säkerhet i framtiden.

Icke desto mindre präglas miljön där vårt företag bedriver verksamhet av allt intensivare global konkurrens, snabba framsteg inom digital teknik och djupgående förändringar i samhälls- och marknadsdynamik. För att uppnå hållbar tillväxt i detta snabbt föränderliga landskap, drivet av teknisk utveckling, är vi fast beslutna att förverkliga vårt syfte "att sprida leenden till människor genom tillit och fantasi”. Med denna vägledande princip lovar jag att driva våra ledningsreformer mot att förverkliga följande ”Vision att sträva efter”:

Vision att sträva efter

Fujitsu General är globalt erkänt som en uppskattad oberoende enhet som ständigt uppnår hållbar tillväxt.

  1. Vi bidrar i hög grad till att skapa och förbättra välbefinnande genom luftkonditioneringslösningar över hela världen.
  2. Utöver luftkonditionering strävar vi efter att förbättra och förnya den globala boendemiljön, och därigenom bidra till byggandet av ett hållbart samhälle.
  3. Alla medlemmar i Fujitsu General Group omfamnar vår företagsfilosofi, FUJITSU GENERAL Way, med entusiasm och stolthet.

På vårt företag är vi stolta över den integritet som traditionellt upprätthålls av våra anställda, vår tekniska skicklighet som utvecklats under många år och det förtroende vi har fått från många kunder runt om i världen. Dessa attribut utgör våra ovärderliga tillgångar. Grundat i dessa styrkor och vägledda av FUJITSU GENERAL Way-filosofin om att "Leva tillsammans för vår framtid", kommer vi att sträva efter hållbar tillväxt. Vi vill också säkerställa att alla medarbetare i Fujitsu General Group, som spelar en central roll i våra olika företagsaktiviteter, känner sig stolta och glada i sitt arbete. Samtidigt strävar vi efter att förbli en attraktiv enhet för alla våra intressenter.

I linje med dessa mål förväntar vi oss att formulera och tillkännage nya managementpolicyer på medellång sikt under första halvåret 2024, där vi kommer att beskriva specifika initiativ. Jag vädjar innerligt om ert fortsatta stöd och engagemang när vi går vidare in i detta nya kapitel.

Juni 18, 2024

Koji Masuda

VD och koncernchef