Delade system Slim Duct


Funktioner

Slimmad design

Den tunna utformningen passar fint in i trånga utrymmen under taket. En dräneringsslang medföljer som ett standardtillbehör.

Kompakt och lätt utomhusenhet

Den kompakta och lätta utomhusenheten ger större flexibilitet i valet av installationsplats.

Möjligt att välja utifrån flera statiska tryck

Med hjälp av en likströmsfläktmotor kan det statiska trycket justeras mellan 0 och 90 Pa. Det statiska trycket kan justeras med en fjärrstyrenhet.

Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)

Det platta, automatiska ventilationsgallret med rent utseende smälter in med alla inredningar och ger ett behagligt luftflöde.

Låg omgivningstemperatur