FUJITSU GENERAL-koncernen Upphandling

Grön upphandling

Klicka ovan om du vill veta mer om Fujitsu General-koncernens policy för grön upphandling.