Smart och bekväm styrning

Navigering och inställning

 • Välj från en uppvärmningsmeny
 • Ställ in en programmerbar timer

Stor LCD-panel

 • Visar driftstatus
 • Visar felmeddelanden
 • Meddelanden i oformaterad text

Lättinställda driftlägen

 • Välj ett uppvärmningsläge och ställ in vattentemperaturen

Inställning av uppvärmningsläge

Automatiskt läge

Möjliggör automatisk växling mellan komfortläge och reducerat läge beroende på utomhustemperaturen.

Komfortläge

Håller rumstemperaturen på en behaglig nivå.

Reducerat läge

Håller rumstemperaturen på en lägre nivå.

Skyddsläge

Aktiverar frostskyddet i standby-läge.

Automatisk styrning av värmekurva

Värmekurvan styrs automatiskt baserat på utomhustemperaturen och den inställda temperaturen. Temperaturen kan justeras när det är för varmt eller för kallt.

Programtimer

 • Du kan enkelt ställa in på/av-tider.
 • Du kan välja ett driftläge för varje på/av-inställning.

Veckotimer

 • Upp till tre på/av-inställningar per dag.
 • Individuella inställningar för varje veckodag.

Semestertimer

 • Upp till åtta på/av-inställningar.
 • När du inte är hemma under en längre period på vintern förhindrar systemet att rummet eller huset fryser.

Automatisk växling

När kylningsläget har valts växlar systemet automatiskt mellan kylnings- och uppvärmningsläge beroende på utomhustemperaturen för att fungera som en luftkonditionering för alla årstider.

Förlängning för fjärrkontroll

Det finns en mängd olika fjärrstyrenheter som tillval. Du kan även fjärrstyra systemet via internet. De här alternativen uppfyller alla behov för din livsstil.