SERVICE OCH SUPPORT Hämtningar

Generell katalog över luftkonditioneringar

Dokumenthämtning

Om du vill söka efter hämtningsbara dokument klickar du på länken nedan.

Dokumenttyp

  • Bruksanvisningar
  • Installationshandböcker
  • EU-deklaration
  • Energimärkning (Europa/Turkiet)
  • Produktblad (ErP)
  • Informationsblad (ErP)
  • Förpackningsetiketter och informationsblad (ErP)

Använd funktionen för generering av energietiketter nedan för alla kombinationer av multi split-modeller.

F-GAS-listor

F-GAS-listor finns i enlighet med F-GAS-förordning 517/2014/EU

[Uppdaterad version 20 februari 2024]