Hämtningar Delade system

Dokumenthämtning

Om du vill söka efter hämtningsbara dokument klickar du på länken nedan.

Dokumenttyp

  • Bruksanvisningar
  • Installationshandböcker
  • EU-deklaration
  • Energimärkning (Europa/Turkiet)
  • Informationsblad (ErP)

Felsökning:

Din webbläsare kan ändra tillägget för den hämtade filen automatiskt från .knxprod till .ZIP. Om detta inträffar byter du tillbaka namnet på filnamnstillägget till .knxprod innan du börjar importera filen till ETS.

Om filtillägget inte visas i Utforskaren går du till rullgardinsmenyn Verktyg. Verktyg > Mappalternativ > Visa > avmarkera ”Dölj tillägg för kända filtyper” > klicka på ”TILLÄMPA/OK”