System med variabelt köldmedieflöde

AIRSTAGE

System med variabelt köldmedieflöde (VRF)

AIRSTAGE VRF-system tillhandahåller luftkonditioneringslösningar som uppfyller kraven för en mängd olika byggnader.

AIRSTAGE VRF-system tillhandahåller luftkonditioneringslösningar för stora bostäder och stora kommersiella byggnader.

Fujitsu Generals inställning till den nya europeiska energieffektivitetsstandarden