Ventilation Ventilator för energiåtervinning


Funktioner

Värmeväxlingsventilation och normal ventilation

Ett mycket effektivt motströmselement med värmeväxling ingår.

Värmeväxlingsventilation

När ett rum kyls eller värms upp återvinns den uttömda kylnings- eller uppvärmningsenergin genom värmeväxlingsventilation.

Normal ventilation

Normal ventilation används på våren och hösten när det är liten skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur och det inte finns något behov att kyla eller värma rummet. Under sommarnätter, när utomhustemperaturen sjunker, dras den svala utomhusluften inomhus utan värmeväxling, vilket minskar belastningen på luftkonditioneringen.

Ökad energieffektivitet

Energieffektivitet och miljö

Användning av ett motströmselement med värmeväxling, som är utformat för att återvinna upp till 77 % värme från den utgående luften, minskar energiförbrukningen avsevärt. Luftkonditioneringens belastning minskas med cirka 20 %, vilket leder till betydande besparingar i energikostnader.

Jämförelse av värmeväxlingselement

Jämförelsebilder: Tvärströmselement, Fujitsu Generals motströmselement

Luft strömmar i en rak linje genom ett tvärströmselement. I motsats till detta flödar luft under längre tid (ett längre avstånd) genom ett motströmselement för att uppnå mer konsekvent värmeväxling.

Bättre komfort

Tyst drift

Minskar påtagligt förlusten av det låga trycket och ljudnivån.

Flexibel utformning

Utökat område för yttre statiskt tryck

Det yttre statiska trycket förbättras om en kraftfull fläktmotor används.

Det gör den enkel att montera i en mängd olika byggnader.

Enkel att installera och underhålla

Tunn utformning för enklare montering

Användning av ett motströmselement med värmeväxling gjorde det möjligt att konstruera en tystare, tunnare enhet.

UTZ-BD025B höjd 270 mm, UTZ-BD080B/BD100B höjd 388 mm

Omvänd montering av direkt lufttillförsel och uttömningssystem

Den raka linjen för luftförsörjning och uttömning av luft förenklar kanalens utformning.

Eftersom varje enhet kan monteras i omvänd position behövs endast ett inspektionshål för de två enheterna. Det gör kanalarbetet enklare och mer flexibelt.