Vad är en WATERSTAGE™?

Luft till vatten-systemet WATERSTAGE™ är ett miljövänligt vattenvärmesystem som använder värmepumpsteknik för att extrahera värme från utomhusluft och överföra den inomhus.

Vad är en värmepump?

En värmepump extraherar värmeenergi från utomhusluften. Endast 1 kW elektricitet krävs för att generera 3–5 kW värmeenergi.

Primär energianvändning minskade avsevärt

Andelen primärenergi omvandlas till värmeenergi på 100 %

*
Mängden elförlust varierar beroende på kraftverk. Typisk energieffektivitet för ett kraftverk: 36 %

Fördelar med luft till vatten-systemet WATERSTAGE™

Mindre koldioxidutsläpp

Genomsnittliga årliga koldioxidutsläpp

Luft till vatten-systemet WATERSTAGE™ är ett miljövänligt system som avger avsevärt mindre koldioxid än konventionella system med gas- och kolväteförbränning.

*
Beräkningar baserade på uppgifter om energieffektivitet från det europeiska programmet för energieffektivitet i EU-27: 89 % för bränslepannor; 93 % för gaspannor

Låg driftskostnad

Genomsnittlig årlig driftskostnad

Högeffektiv värmepumpsteknik håller driftskostnaderna för ett WATERSTAGE™ ATW-system lägre än för andra typer av varmvattenberedare.

*
Driftkostnaden kan variera beroende på systemets installation, geografisk plats och driftsförhållanden.

Ren och säker

Eftersom luft till vatten-systemet WATERSTAGE™ inte använder en brännare för att värma vatten producerar det inte kväveoxider eller andra skadliga ämnen.

Enkel att installera och underhålla

Välkonstruerad hydraulisk inomhusenhet

Alla komponenter är inbyggda i en kompakt utomhusenhet eller en hydraulisk inomhusenhet.

Den avancerade anordningen i hydrauliska inomhusenheter gör det enkelt att arbeta med rördragning och underhåll.

Bättre komfort

Vatten som värms upp av ett WATERSTAGE™ luft till vatten-system som använder ren energi levereras tillförlitligt och bekvämt i hela huset, inklusive vardagsrum, sovrum, badrum och pool.