FÖRETAGET

Ända sedan vi startade vår verksamhet med luftkonditioneringar 1971 har våra produkter varit populära över hela världen och vi fortsätter att förbättra dem.

FUJITSU GENERAL i Sverige

FUJITSU GENERAL-koncernen