Multi split-system R32 2, 3, 4 och 5 enheter multi split

Modeller

230 V enfas
Cooling4.0 kW
Heating4.4 kW
AOEG14KBCA2
Cooling5.0 kW
Heating5.6 kW
AOEG18KBCA2
Cooling5.4 kW
Heating6.8 kW
AOEG18KBCA3
Cooling6.8 kW
Heating8.0 kW
AOEG24KBCA3
Cooling8.0 kW
Heating9.6 kW
AOEG30KBTA4
Cooling9.5 kW
Heating10.6 kW
AOEG36KBTA5

Funktioner

Enastående energibesparande prestanda

Alla modeller uppnår hög energieffektivitet av klass A+++ för kylning och A++ för uppvärmning med en högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor.

Rankning av energieffektivitet för kylning: A+++

Rankning av energieffektivitet för uppvärmning: A++

SEER: 8,7*1

SCOP 4,7

*1: Två enheter av klass 14

1.
Högeffektiv likströmsfläktmotor
2.
Inverterstyrning med likström
3.
Stor, högeffektiv värmeväxlare
4.
Dubbelroterande likströmskompressor

Modell med R32-köldmedium

R32-köldmediet är mycket energieffektivt och den volymetriska kapaciteten för R32 är högre än för R410A. Modeller med R32 kräver mindre mängd köldmedium jämfört med R410A-modellerna.

Modell med R32-köldmedium

Tyst drift

Maximalt 7 dB lägre ljudeffektnivå jämfört med nuvarande R410A-modell.

*Tre enheter av klass 24 (kylning)

Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivå

Utrymmesbesparande montering

Flera inomhusenheter kan anslutas till en utomhusenhet med långa rörledningar. Till skillnad från ett aggregat av enkel typ kan utomhusenheten monteras på den plats som sparar mest utrymme.

Utrymmesbesparande montering

Kompakt utformning

Kompakt utformning

Till skillnad från ett aggregat av enkel typ kan utomhusenheten monteras på den plats som sparar mest utrymme.

* Jämfört med nuvarande multimodeller med fem enheter

Enkel evakuering

Enkel evakuering

Alla anslutna rör och inomhusenheter kan snabbt evakueras via en ventil med central placering.

Kräver evakuering endast en gång.

Brett utbud av inomhusenheter i olika modeller

Fem typer/41 modeller finns i kapacitetsområdet 2,0–6,0 kW-klass. Ett rad önskemål kan realiseras i privata hem, stora butiker och hotell.

Brett utbud av inomhusenheter i olika modeller