FUJITSU GENERAL Sweden

Mobil felsökningsapp för iOS- och Android-enheter

Mobile Technician (gratis)

Den här appen ger information om felmeddelanden för alla aktuella modeller av luftkonditioneringar från Fujitsu General. Den hjälper dig också att kontrollera skicket på luftkonditioneringen, till exempel termistormotstånd och -tryck, och visar felsökningstabeller från servicemanualer.

Fujitsu Generals inställning till den nya europeiska energieffektivitetsstandarden