Wired Remote Controller Wired Remote Controller Wired Remote Controller

1:04

Modellnamn : UTY-RVRY

Funktioner

Koncept

En fjärrstyrenhet som ger dig de funktioner du behöver i en snygg design som på ett unikt sätt gör om sig för att smälta in i alla inredningar.

När den inte används är den en del av inredningen.

När den används är den en enkel, intuitiv fjärrstyrenhet.

Endast under driftstider visas displayinformation. Resten av tiden ser KAGAMI ut som en spegel på väggen.

Harmoniserar med installationsutrymmet

När styrenheten inte används är den en del av inredningen.

Detta uppnås genom att använda speglar, glas och genomskinliga paneler, så att den verkar vara en del av väggen.

Den eleganta och snygga designen vann utmärkelsen 2022 Good Design Award och valdes ut som finalist för priset 2023 IDEA.

Enkel drift

intuitive operation


  • En skärm per åtgärd
  • UI: Svep uppåt/nedåt, vänster/höger, uppåt/nedåt: Justera inställningen (t.ex. temperatur) uppåt eller nedåt, vänster/höger: Bläddra igenom inställningarna
  • Minimala skärmövergångar

Kundkomfort

Statuslampornas färger


När det inte används indikeras driftläget med LED-lampor i olika färger som visas under styrenheten.

LED-lampan kan slås PÅ och AV för att undvika bländning på natten.

Blue: Kylning

Röd: Uppvärmning

Grön: torkning

Lila: Automatisk

Anpassad LCD-färgskärm


Nya funktioner för hotell

Logotypvisning


Styrenheten kan visa hotellogotyper. Bilder skickas via Bluetooth-anslutning där data sparas i flashminnet som är inbyggt i varje styrenhet.

Begränsad synlighet för inställningar


Styrenheten kan avaktivera visningen av specifika inställningar på skärmen så att hotellgäster inte kan ändra systeminställningarna.

Inställningar som ska döljas kan väljas från AIRSTAGE Remo Set.

*
Inställningarna kan även justeras manuellt på fjärrstyrenheten som vanligt.

installation/underhåll

Inställningsapp för trådbunden fjärrstyrenhet (för iOS- och Android-enheter)


AIRSTAGE Remo Set (kostnadsfritt)

Det är ett program som tekniker kan använda för att konfigurera styrenheten via smartphone.

De initiala inställningarna för styrenheten och inställningarna för inomhusenhetens funktioner kan skickas från en smartphone genom att parkoppla styrenheten via Bluetooth, vilket avsevärt minskar installationstiden.

*
För närvarande kan endast UTY-RVRU-fjärrstyrenheten kan anslutas till det här programmet.
Huvudskärm

Huvudskärm

Inställningsskärm

Inställningsskärm

For iOS

For Android

Initial inställning


Inställningsvärden som anges och sparas i appen kan skickas till styrenheten.

Den kan också läsa av inställningsvärdena för en parkopplad styrenhet och skicka en kopia av dem till en eller flera ytterligare styrenheter, vilket förenklar konfigurationen av flera zoner.

Inställningarna kan även justeras manuellt på fjärrstyrenheterna som vanligt.

Metod 1

Metod 1

Skicka inställningsvärdena som angetts av din smartphone till fjärrstyrenheten*2

Metod 2

Metod 2

Läs av inställningsvärdena för en annan fjärrstyrenhet och skicka en kopia av dem*2

STEP 1: Läs av inställningsvärdena på fjärrstyrenheten

STEP 2: Kopiera inställningsvärdena till en annan fjärrstyrenhet

*1
BLE: Bluetooth Low Energy
*2
Smartphone: Trådbunden fjärrstyrenhet = 1: 1

Supportfunktioner


Visa kontaktinformation för entreprenör

Fjärrstyrenheterna kan behålla och visa kontaktinformation för VVS-entreprenören. Kontaktinformation kan skickas från smartphone-appen till fjärrstyrenheterna via BLE*.

*
BLE: Bluetooth Low Energy

Övervakning av kylmedelscykel

Trådbunden fjärrstyrenhet (pekskärm) stöder visning av vissa sensorvärden för underhåll och servicesupport.


*
De företagsnamn och varumärkesnamn som nämns på denna sida är själva varumärken, registrerade varumärken och produkter från respektive företag.
*
Skärmar, bilder och filmer är endast till för förklaring.