ErP Ecodesign

Fujitsu Generals åtgärd

Den nya energieffektivitetsstandarden, som kallas ErP-direktivet (Energy-related Products), är avsedd att förbättra miljöprestandan genom att kräva integrerad produktdesign.

Fujitsu General tillhandahåller produkter som uppfyller EU:s åtgärdsplan 20/20/20*1 och implementeringsåtgärder för luftkonditioneringar i Ekodesigndirektivet (ErP)*2.

Fujitsu General fokuserar på att utveckla produkter med hög säsongseffektivitet som är anpassade för att uppfylla de nya energieffektivitetskraven från*3 januari 2013

*1
Senast 2020, minskning av CO2-utsläpp med 20 %, ökning av förnybar energi med 20 %, minskning av primärenergianvändning med 20 %
*2
Kommissionens förordning 206/2012/EU.
*3
Nytt energimärkningskrav 626/2011/EU.

Förhållningssätt till den nya energieffektivitetsstandarden

Fujitsu General följer EU:s klimatåtgärdsplan 20/20/20 senast 2020.

20 % mindre

primärenergianvändning:
Fujitsu General-produkter med hög effektivitet och därmed låg eltillförsel och låg primärenergianvändning

20 % mindre

CO2-utsläpp:
Fujitsu General-produkter följer noggrant F-GAS-förordning 517/2014/EU.

20 % av energianvändningen

kommer från förnybar energi:
Fujitsu General främjar värmepumpar med luftförsörjning såsom värmesystem med förnybar energi

Klassificering av energieffektivitet

Nya krav på energimärkning 626/2011/EU

Våra modeller har uppnått rankning av klass A+++, den högsta energieffektivitetsnivån för energimärkning som finns nu i Europa.

Skapar förstklassiga produkter med Core-teknik

Fujitsu General har uppnått årlig effektivitet genom att införa rotationskompressorer med likström, inverterstyrning helt med likström, effektiv värmeväxlare och värmeväxlarteknik med hög densitet. Ekonomisk och behaglig luftkonditionering uppnås med olika energibesparande tekniker, som sensorteknik och ekonomisk styrning av temperaturinställning. Dessutom skapar vi även en ständigt behaglig miljö genom att utveckla den ursprungliga luftflödeskontrollen.

Ökad energieffektivitet

Dubbelroterande likströmskompressor

Fujitsu General främjar värmepumpar med luftförsörjning såsom värmesystem med förnybar energi

Flervägsvärmeväxlare med hög densitet

Värmeväxlingsprestandan förbättras avsevärt av en tunn flervägsvärmeväxlare med hög densitet och effektiv teknik.

Energibesparande styrning

Personsensorn fångar upp personers rörelser i ett rum och drivs med lägre kapacitet när personer lämnar rummet. När den upptäcker en person igen växlar enheten tillbaka till föregående driftläge.

Mer komfort

Kraftfull uppvärmning

Hög uppvärmningskapacitet uppnås även vid låga utomhustemperaturer genom att en stor värmeväxlare eller en stor rotationskompressor med likström monteras och genom utveckling av den högpresterande inverterns kretskort.

Fujitsu General utvecklar nya produkter av klass A till A+++, för användning från bostäder till kommersiella ändamål.

För bostäder och små kontor

Delade system

Fujitsu General erbjuder ett brett utbud av produkter från stora vardagsrum till sovrum och barnrum.

För stora bostäder, kontor och butiker

Delade system

Fujitsu General erbjuder ett brett utbud av produkter från stora vardagsrum till sovrum och barnrum.

ErP-dokument

Använd dokumentsökning för att hämta ErP-dokument.

Parti 1

 • Energimärkning
 • Produktblad
 • Informationsblad
 • EG-försäkran
 • Förpackningsetiketter (endast för Fujitsu General-produkter)
 • Förpackningsetiketter (endast för Fujitsu General-produkter)

Parti 6

 • Informationsblad
 • EG-försäkran

Parti 10

 • Energimärkning
 • Informationsblad

Parti 11

 • Informationsblad