Miljö

Fujitsu General-koncernen inser att globalt miljöskydd är en mycket viktigt verksamhetsfråga. Vi främjar en hållbar samhällsutveckling genom att bidra till att skapa ett säkert och bekvämt samhälle, och genom att förse människor runt om i världen med en framtid med välstånd och drömmar.

Samtidigt som vi följer alla miljöbestämmelser i vår affärsverksamhet, arbetar vi dessutom aktivt med miljöskyddsverksamhet på eget initiativ.

Genom våra individuella och kollektiva åtgärder ska vi sträva efter att värna om en rik, naturlig miljö för kommande generationer.