FUJITSU GENERAL-koncernen Kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring av produkter

Alla Fujitsu General-anläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och verkar under ett enhetligt kvalitetskontrollsystem. Vi levererar produkter av hög kvalitet som har genomgått stränga kvalitetskontroller till kunder över hela världen .

Inspektion av mottagna komponenter

Vi kräver att alla våra underleverantörer lämnar in testrapporter för att säkerställa att alla komponenter vi får från dem uppfyller våra kvalitetsstandarder. Vår interna testavdelning inspekterar inkommande komponenter för att säkerställa att de följer RoHS enligt vad som krävs av EU. Vi utför även en fullständig inspektion av huvudkomponenter för att förhindra att defekta komponenter tar sig till produktionslinjerna.

Kvalitetsinspektion av produkter

Vi utför stränga kvalitetsinspektioner i alla produktionsprocesser i våra anläggningar.

För att hålla hög kvalitet på produkterna kontrollerar inspektörerna deras kvalitet från början till slut på produktionslinjerna.

Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001

Koncernens fem utrikes produktionsdotterbolag är individuellt certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Koncernens elva utrikes försäljningsdotterbolag är certifierade enligt ISO 14001.

Forskningsanläggning för luftkonditioneringsteknik

Advanced Engineering Lab

Vi effektiviserar testproduktionen och utvärderingen av produkter med hög kvalitet, hög komfort och höga prestanda med hjälp av data och simuleringar för visualisering av luftflöde, buller, vibrationer osv. från luftkonditioneringsapparater. Förutom den konventionella teknikutvecklingen, som rumstemperatur och luftflödesstyrning, fortsätter vi att arbeta med utveckling och ny teknik för att uppnå ytterligare komfort, med olika kontroller av förhållandet mellan den lämpliga temperaturen och känslan av värme och kyla på alla delar med hjälp av värmetestdockor och -föremål.

film – Advanced Engineering Lab – Forskningsanläggning för luftkonditioneringsteknik

Ljud på – 00:50

Avancerade forskningsanläggningar och utrustning

Prestandatester

Luftflödestest

film – Luftflödestest – Prestandatest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:44

Kalorimetertest

film – Kalorimetertest – Prestandatest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:36

Bullertest

film – Bullertest – Prestandatest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:39

Tillförlitlighetstester

Miljötest
film – Miljötest – Tillförlitlighetstest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:33

Vattenduschtest

Transport- och hanteringstester

Prestanda för förpackningsbelastning
film – Prestanda för förpackningsbelastning – Transport- och hanteringstest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:37

Vibrationstest

film – Vibrationstest – Transport- och hanteringstest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:32

Falltest

film – Falltest – Transport- och hanteringstest – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:44

Testlaboratorium

Torn för höjddifferentieringstestning (60 meter högt)

Det 60 meter höga tornet för höjddifferentieringstestning är en anläggning som gör monteringstester under installationsförhållanden där höjdskillnaden mellan luftkonditioneringens inomhus- och utomhusenhet är stor.

film – Torn för test av höjddifferentiering (60 meter högt) – Testlabb

Ljud på – 00:28

Fujitsu General EMC Laboratory Limited

film – Fujitsu General EMC Laboratory Limited – Testlabb – Kvalitetskontroll

Ljud på – 00:39