FUJITSU GENERAL-koncernen Patent och teknik

Vi är fast beslutna att ligga i framkant när det gäller att utveckla toppmodern teknik.

Det breda utbudet av patent vi har fått i många länder runt om i världen är ett bevis på vår kreativitet och uppfinningsrikedom.

Patent

熱交換器加熱除菌のイメージ画像

Termisk sanering för värmeväxlare

 • Teknik som värmer upp vatten som ansamlats i en värmeväxlare för att eliminera mögel och bakterier (2018)
フィルター自動清掃イメージ画像

Självrengörande filter

(fler än 100 patent är beviljade eller sökta i många länder runt om i världen)

 • Automatisk rengöring av filter i luftkonditioneringar
 • Först i branschen med att införliva denna teknik i luftkonditioneringar (2003)
高密度マルチパス熱交換器イメージ画像

Energisparteknik

(fler än 120 patent är beviljade eller sökta i många länder runt om i världen)

 • Flervägsvärmeväxlare med hög densitet och uppgraderad prestanda
 • Golvvärmegivare som fastställer golvtemperatur för att styra rumstemperatur
 • Teknik för inverterstyrning
デュアルブラスターによる気流制御イメージ画像

Teknik för optimering av luftflöde

(fler än 50 patent är beviljade eller sökta i många länder runt om i världen)

 • Styr kallt eller varmt luftflöde från en luftkonditionering med fläktar på båda sidor (DUAL BLASTER®)
消防・防災無線通信システム使用イメージ画像

Radiokommunikationssystem för brand- och katastrofberedskap

(fler än 50 patent är beviljade eller sökta i Japan)

 • Digital trådlös modulator-demodulatorteknik
 • System för krisledning och krissupport
アキシャルギャップモーター

Motorer med axiellt glapp

(fler än 80 patent är beviljade eller sökta i många länder runt om i världen)

 • Kompakta motorer med hög uteffekt
 • Först i branschen med att införliva dessa motorer i luftkonditioneringar (2004)
 • Även inbyggd i motoriserade cyklar (2007)

Världens första teknik som Fujitsu General utvecklade för sina luftkonditioneringar

C-formad lättinstallerad luftkonditionering för fönster (1971)

Lambdavärmeväxlare (1991)

Självrengörande filter (2003)

Kopparrörsteknik inbyggd i en värmeväxlare med 5 mm fyrgrenad bana (2007)

DUAL BLASTER® med två sidofläktar (2013)

Termisk sanering för värmeväxlare (2018)

Termisk sanering för värmeväxlare (2018)

Teknik för tvåstegsluftrening i plasma (2022)

Teknik för tvåstegsluftrening i plasma (2022)