AIRSTAGE VRF-system Vanliga funktioner

08:38

Ökad energieffektivitet

Betydligt större effektivitet uppnås genom användning av en dubbelroterande likströmskompressor, inverterteknik och en stor värmeväxlare.

Energibesparande funktioner

Ekonomiläge

Ekonomiläget kan ställas in med en fjärrstyrenhet. Den tidigare inställda temperaturen åsidosätts steg för steg automatiskt med tiden.

Inställning av temperaturområdesbegränsning

Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att upprätta en optimal balans mellan energisnål prestanda och behaglig miljö.

Timer för automatisk avstängning

 • Inomhusenheten stänger av sig själv när en viss tid har förflutit efter att timern aktiverats.
 • En önskad tidsram kan anges för timern för automatisk avstängning.

Kapacitetsbesparingsläge

Driftskapaciteten kan minskas i fem steg från den nominella kapaciteten. Det här läget minskar den maximala effektförbrukningen och minskar enhetens maximala belastning.

Bättre komfort

Exakt styrning av köldmedieflödet

Kombinationen av styrning med likströmsinverter och individuell styrning av elektroniska expansionsventiler i en inomhusenhet gör det möjligt att styra köldmedieflödet exakt och smidigt. Fördelen är att det går att ställa in rumstemperaturen upp eller ned i steg om 0,5 °C.

Automatisk växling

Luftkonditioneringen växlar automatiskt mellan kylnings- och uppvärmningslägena beroende på den inställda temperaturen och rumstemperaturen.

Tyst drift

Två lågbruslägen kan växlas automatiskt mellan ett där lågt ljud prioriteras framför prestanda och ett annat där prestandan prioriteras framför lågt ljud, beroende på rumstemperatur och utomhustemperatur. Den här funktionen kan styras med en extern ingång från utomhusenheten eller en systemstyrenhet.

Flexibel utformning

Max. tillåten rörlängd: 1 000 m

AIRSTAGE V-III-serien och V-II-serien

Den förstklassiga högsta tillåtna rörlängden på 1 000 m ökar flexibiliteten vid installation i en mängd olika byggnader.

*1.
Den maximala rörlängden för VR-II-, V-III- och V-II-serierna är 150 m.
*2.
För V-III-serien måste rörlängden mellan den närmaste inomhusenheten och inomhusenheten längst bort, som kommer från det första separationsröret, vara 60 m eller kortare.
*3.
Högst 60 m för VR-II- och V-II-serierna

Högt statiskt tryck

En kondenskåpa kan anslutas till utomhusenheten för att uppnå ett statiskt standardtryck på 82 Pa*4. Det gör att utomhusenheten kan monteras i ett utrustningsrum i ett höghus.

Användning av en fläkt med stor diameter och en likströmsmotor uppnår ett externt statiskt tryck på 82 Pa*4. Detta är ungefär 2,6 gånger mer än för föregående modeller.

*4.
80 Pa för V-III-, VR-II- och V-II-serierna.

Hög tillförlitlighet

Livsförlängande drift*1

Kompressorerna är inställda på att börja arbeta i rotationsordning för att utjämna den kumulativa drifttiden för varje enhet.

*1.
Start- och stopptiderna alternerar mellan anslutna kompressorer.

Skydd mot återflöde av vätska

En stor ackumulator fångar upp köldmedium som ännu inte förångats för att förhindra att flytande köldmedium matas in i kompressorn.

Värmeväxlare med Blue Fin

Den korrosionsbeständiga Blue Fin-beläggningen appliceras på utomhusenhetens värmeväxlare.

Reservdrift

Om en kompressor går sönder startar de återstående kompressorerna reservdrift*2.

*2.
Reservdriften kanske inte fungerar för alla typer av fel.

Avancerad köldmediekontroll*3

En kompressors styrlogik styr inverterns hastighet för att balansera luftflödesmassans hastighet för köldmediet i varje utomhusenhet.

*3.
Ej tillgängligt för AIRSTAGE- J-III- eller J-IIS-serierna

Enkel installation

Bra transportförmåga

 • En lyftrem kan fästas på en utomhusenhet för användning med en kran.
 • Utomhusenheten kan lyftas och transporteras med gaffeltruck.
 • Den passar in i en liten hiss.

Enkel åtkomst

Den löstagbara L-formade frontpanelen ger mer utrymme för installation och servicearbete.

Flera installationer kan utföras enkelt och effektivt även i trånga utrymmen.

Förenklat kabelarbete

Maximalt tillåten kabellängd: 3 600 m

Kommunikationskablarna kan installeras sömlöst på inomhus-, utomhus- och RB-enheter, vilket gör installationen av kabelsystemet enklare.

* Den automatiska adressinställningen är inte tillgänglig på ett seriekopplat system med flera köldmedier.

Automatisk adressinställning

Alla adresser för anslutna inomhusenheter, RB-enheter och signalförstärkare kan ställas in automatiskt från kretskortet i utomhusenheten.

Adresser kan ställas in manuellt från en inomhusenhet eller en fjärrstyrenhet.

Enkel service och enkelt underhåll

Flyttbar kretskortspanel
Gör det enklare att komma åt bakom kretskortet för underhållsarbete.
Lättläst LED med sju segment
Visar följande drift- och felstatus utan att något specialverktyg behöver användas:
 • Systemets driftläge
 • Utloppstemperatur och tryck
 • Kompressorns driftstatus
 • Adress, felkod och antal fel för en inomhusenhet som har problem

Felstatus kan kontrolleras på en utomhusenhets skärm.

Felstatusen kan kontrolleras via en trådbunden fjärrstyrenhet för inomhusenheter.

En felkod visas på en LCD-skärm.

Trådbunden fjärrstyrenhet
Enkel fjärrstyrenhet
Trådbunden fjärrstyrenhet med pekskärm

Feldiagnos av Service Tool-programvaran

Anslutning till Service Tool-programvaran

 • Detaljerad driftstatus och den senaste felhistoriken kan kontrolleras och analyseras med Service Tool.
 • Driftstatus för de senaste 5 minuterna kan sparas kontinuerligt.

Fjärrövervakning

Med Web Monitoring System går det att övervaka systemets driftstatus när som helst via internet för att säkerställa problemfri drift.

VRF-nätverkssystemet som används i en byggnad kan övervakas i realtid via internet.